Hur kan man återfå vårdnaden till sitt barn?

2019-07-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om man har avsagt sig vårdnaden till sitt barn kan man på något sätt återta detta och hur går man till väga för att göra detta?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om man kan få tillbaka vårdnaden av sitt barn om man tidigare har avsagt sig den och hur man går tillväga. Föräldrabalken (FB) reglerar detta och jag kommer nedan beskriva vad som gäller.

Hur kan man få tillbaka vårdnaden?

Det är möjligt att få tillbaka vårdnaden till ett barn på flera sätt trots att man avsagt sig den. Ett sätt är om den vårdnadshavare som har vårdnaden missköter sina uppgifter, då kan rätten nämligen belsuta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § tredje stycket FB). Detsamma gäller om vårdnadshavaren blir varaktigt förhindrad att utöva sina uppgifter (6 kap. 8 § andra stycket) eller avlider (6 kap. 9 § andra stycket FB). En annan möjlighet är att föräldrarna väljer att barnet ska stå under gemensam vårdnad. Detta gör man genom att skriva ett avtal som socialnämnden sedan måste godkänna (6 kap. 6 § FB). Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse själva så kan man begära samarbetssamtal i den kommun som man bor i (6 kap. 18 § FB).

Om föräldrarna inte kommer överens

Skulle föräldrarna inte kunna komma överens om ett avtal rörande vårdnad kan du som vårdnadshavare vända sig till domstol och ansöka om ensam eller gemensam vårdnad, (6 kap. 5 § FB). Vid bedömningen av vem som ska ha vårdnaden ska domstolen fästa vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga, men framförallt ska barnets bästa vara avgörande för domstolens beslut, (6 kap. 2 a § FB).

Hur du bäst bör gå tillväga för att återfå vårdnaden av ditt barn beror helt på hur din situation ser ut. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (678)
2019-10-16 Vårdnad av barn med ”tuff” ekonomi
2019-10-08 Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad
2019-10-03 Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?
2019-09-25 Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (73812)