Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?

2020-09-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har ett barn som jag under dennes första tre år inte hade speciellt mycket kontakt med. Jag och mamman valde att gemensamt ansöka om ensam vårdnad för flera år sen då jag inte bodde på samma ort. Har för mig att vi lämnade in en ansökan till Socialstyrelsen men det var länge sen nu.Idag har jag flyttat tillbaka, har mitt barn på regelbunden basis och har en god kontakt med mamman. Jag vill nu ändra så att vi har gemensam vårdnad igen. Räcker det för oss båda att ansöka om gemensam vårdnad visa Skatteverket? Det står något om att deras blankett endast går att använda om ett tidigare beslut inte finns, är det beslut fattat av Skatteverket som menas då?Om mamman vägrar att skriva på en sådan ansökan, bad finns då för alternativ och vad är chanserna för att det kommer att gå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ändringar i vårdnaden för ett barn kan se lite olika ut. Det viktigaste i alla avseenden och i alla olika situationer är att barnets bästa är avgörande i alla beslut (6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB)).

Ändring i vårdnaden genom avtal

Föräldrarna får gemensamt avtala om att vårdnaden ska vara gemensam (eller ensam för en vårdnadshavare). Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Den här avtalsmöjligheten för föräldrarna kan användas även när de vill få ändrat en tidigare dom eller ett tidigare avtal gällande vårdnaden (6 kap. 6 § FB).

Avtal med stöd av familjerätten

Om ni inte är överens om hur vårdnaden ska se ut kan ni vända er till familjerätten i er hemkommun. De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och kan genom dem hjälpa er att nå en samförståndslösning som ni båda skulle vara nöjda med.

Prövning i domstol

Om ni inte kan komma överens på egen hand eller med hjälp av familjerätten kan du ansöka om stämning i tingsrätten för att få frågan om vårdnad prövad. Tingsrätten kommer inledningsvis att kalla till muntliga förberedelser där målet är att ni som föräldrar själva ska komma överens. Om ni inte kommer överens kan ni välja att tingsrätten ska pröva vårdnadsfrågan i en huvudförhandling och de kommer då att döma i vårdnadsfrågan. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § FB).

Vad kan vi göra?

Om ni är överens om att vårdnaden ska vara gemensam kan ni upprätta ett avtal som stadgar detta. Man kan få hjälp att upprätta ett sådant avtal av familjerätten i sin hemkommun. Avtalet måste sedan godkännas av socialnämnden. Avtalet får samma verkan som en dom om vårdnaden. När socialnämnden godkänt avtalet ska de skicka en underrättelse till Skatteverket som registrerar det ändrade vårdnadsförhållandet (6 kap. 17 b § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89488)