FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/06/2019

Hur kan man agera om en make undanhåller värde på egendom vid bodelning?

Min fd man (ligger i skilsmässa) startade ett företag -10 ett -14. Han jobbade 5-7 dagar/v (ca 14-15 h/dag), hur jag än bönade o bad om stöd/hjälp m barn o hus så kallade han mig grälsjuk, aggressiv, otacksam, labil och överkänslig. Han ville komma o gå som passade honom. Han hotade med skilsmässa o att jag inte skulle ha något utan honom. Han manipulerade mig att jobba m sämsta uppgifterna i hans företag, jag gjorde allt för våra barn. Var ensam med barn födda -08, -10 o -13 alla kvällar i veckan till när han kom hem tidigast 19.30. Men flera gånger i veckan framåt 00.00. Han valde bort oss totalt, vi fick inte klaga. Barnen vill inte veta av honom. Han säger "när har du ställt upp på mig, du har väl aldrig ställt upp på mig".

Han ville lura mig men hade inte äktenskapsförord. Han försökte.

Vi hittade anteckningar, han skrivit sina tankar: vill göra mig lottlös. Eftersom jag är godtrogen har jag betalat mycket av våra fasta avgifter, oavsett inkomst (varit arbetslös samt föräldraledig, vilket han inte varit). Han sade upp mig utan min vetskap i ett mejl (jobbade alltså i hans företag) -17. Han äger 1/2, jag 1/4. Om han tjänat 35-50000kr/månad sedan -08 borde han ha gömt pengar. Jag vill värdera företagen för hans värdering litar jag inte på. Hur ska jag få upprättelse? Han har klippt/klistrat kontoutdrag o kopierat. Han är lögnaktig, manipulativ, smörjer, utnyttjar. Vill gå till botten m pengar, företag, pensionsförsäkring o aktier/fonder. Han är fixerad vid ekonomi.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att du ska skilja dig från din nuvarande man. I sådant fall är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Lagen hittar du här. Som jag uppfattar det av frågan så undrar du vad du kan göra för att försäkra dig om att han inte undanhåller egendom/värde på egendom vid bodelningen. Först och främst är det för bodelningen avgörande om egendomen omfattas av giftorätten eller är enskild egendom, det framkommer av din fråga att ni inte har något äktenskapsförord mellan er, och företaget/aktierna i företaget kan inte på någon annan grund vara enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB).

Vilken betydelse har det om egendom är giftorättsgods eller enskild egendom? Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. När ett äktenskap tar slut genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB) vilket motsatsvis innebär det att enskild egendom inte ska ingå.

Klarlagt i ditt fall torde vara att bådas delas av företaget omfattas giftorätten då de är giftorättsgods.

Vad du kan göra: Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Tills dess att en bodelning är förrättad har man som make skyldighet att redovisa egendom, och att lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). Det brukar beskrivas som att en make har en redovisningsplikt och en upplysningsplikt. Om du skulle misstänka att din make undanhåller värdet på företaget vid en bodelning och att ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, enligt 17 kap. 1 § ÄktB. Enligt 17 kap. 5 § ÄktB kan en bodelningsförrättare se till att bouppteckningen förrättas, och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. Om din make i sådant fall inte skulle uppge viss egendom vid ett sådant tillfälle, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Av samma lagrum framgår det att en make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed framför domstolen, om den andra maken begär det. Domstolen får även för detta ändamål förelägga och döma ut vite.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Sofie FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000