Hur kan jag undanta arv från utmätning?

2021-01-26 i Testamente
FRÅGA
HEI. Vi är ett gift par med tre gemensamma barn. Vi har bostadsrätt egna bankkonton med besparningar. Ett av vuxna barnen har stora skulder . Vad kan vi göra att skydda hans arv för utmätning av Kronofogden efter vi båda föräldrarna har gått bort. Hur skall vi göra och upprätta det i testamenttet. Vad finns det för alternativ.?MVH
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag har uppfattat det såsom att ni vill testamentera bort viss egendom till ett av era barn utan att egendomen riskerar att bli utmätt för hans skulder. Frågan är därav hur ni kan se till att arvet inte blir utmätt när det väl faller ut.

Utgångspunkten är att egendom som tillhör er son kan utmätas.

Enl. 4:2 Utsökningsbalken (UB) får egendom som inte är undantagen enl. bestämmelser i UB utmätas. En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar, en bil, en klocka e.d.) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 § UB). Utgångspunkten är alltså att arv kan utmätas likt vilken tillgång som helst, förutsatt att arvet har fallit ut.

Arvet kan undantas utmätning om det villkoras med ett överlåtelseförbud

Arvet kan dock komma att undantas från utmätning under vissa omständigheter. Egendom som enl. föreskrift vid gåva eller i ett testamente inte får överlåtas, får som huvudregel inte heller utmätas (Se 5:5 st. 1 UB). Detta brukar kallas att man ställer upp ett överlåtelseförbud, vilket förhindrar mottagaren av gåvan från att överlåta egendomen vidare. I och med att ett giltigt överlåtelseförbud ställs upp i samband med en gåva eller i ett testamente, får alltså egendomen inte heller överlåtas.

Överlåtelseförbud avseende pengar kan tyckas vara mindre lämpligt

Överlåtelseförbud hindrar som sagt egendomen från att utmätas, men den hindrar även mottagaren av egendomen att förfoga över egendomen. När det rör sig om pengar finns det ingenting i rättskällorna som explicit talar för att pengar inte skulle kunna omfattas av ett överlåtelseförbud. Jag har konfererat med flertalet kollegor samt en verksam jurist på området vilka inte heller tror att det finns något rättsligt hinder mot att ställa upp överlåtelseförbud på pengar, just då reglerna endast talar om "lös egendom" vilket även innefattar pengar. Problemet är dock att om det rör sig om pengar eller aktier, skulle ett överlåtelseförbud troligen medföra att pengarna eller aktierna blir "låsta" och inte kan användas av mottagaren. Detta innebär att i praktiken kan inte pengarna bli utmätta för mottagarens skulder, men de kan inte heller användas av mottagaren, och blir i det närmaste praktiskt värdelösa. Det kan härav tyckas mer lämpligt att omvandla pengarna i konkret egendom som kan användas, t.ex. en fritidsbostad, en klocka, en bil eller dylik egendom. För att kontrollera detta närmare, och för att vara helt säkra, rekommenderar jag dock er att kontakta Kronofogden för att se hur de ser på saken.

Vad detta betyder för er

Slutsatsen är att ni kan skydda arvet från att utmätas genom att ställa upp ett överlåtelseförbud avseende den egendom som ska tillfalla er skuldsatta son i ert testamente. Om egendomen rör sig om pengar kommer dock er son troligen inte kunna använda sig av pengarna. Ifall att ni behöver mer ingående hjälp är ni välkomna att kontakta mig, mina kollegor, eller Lawlines egna juristbyrå.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96532)