Hur kan jag testamentera så mycket som möjligt till min sambo?

Hej,

Jag är sambo och små två barn med min sambo.

Min sambo och jag har gemensamt sparande.

Jag har två barn 12 och 13 år gamla från tidigare äktenskap som i en annan stad (tyvärr).

Jag och min sambo äger ett rätt stort hus tillsammans.

Jag äger större delen av företaget där jag jobbar.

Hur skriver jag ett testamente om det skulle hända mig nåt som skyddar min sambo så mycket som möjligt ekonomiskt?

Jag vill ju inte att mitt ex ska få kontroll över det mina äldre barn skulle ärva.

Det jag vill är att så mycket som möjligt går till min sambo så hon ska känna sig säkert.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur du kan testamentera så mycket som möjligt av dina tillgångar till din sambo. Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

Dina barn har rätt till arv
De personer i ditt liv som är berättigade arv från dig är dina bröstarvingar vilket är dina barn (2 kap. 1 § ÄB). Utan ett testamente har dina barn har rätt till lika del av arvet efter dig, vilket kallas arvslott (2 kap. 1 § andra stycket). Skriver du ett testamente har dina barn rätt till laglott när du dör, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Då du skriver att du har fyra barn är alltså vardera barns arvslott en fjärdedel av arvet efter dig och laglotten en åttondel. Vill du skriva ett testamente där du endast lämnar laglott eller mindre till ditt barn och lämnar så mycket som möjligt till din sambo kan du göra detta på ett par olika sätt.

Testamentera med fri förfoganderätt
Du kan skriva ett testamente där du anger att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din sambo får spendera arvet från dig precis som denne vill med vissa begränsningar så att efterarv lämnas till dina barn. Hur du väljer att utforma det är självklart upp till dig exempelvis om du vill lämna en viss andel eller vill att dina barn inte tar del av sitt arv förens de fyllt 18 år eller liknande. Dina barn har däremot rätt att kräva att få sin laglott direkt (7 kap. 3 § ÄB).

Testamentera med laglott
Du kan även skriva ett testamente där du anger att din sambo ska ärva hela din kvarlåtenskap med undantag från att laglotten ska tillfalla ditt barn direkt.

Testamentera med full äganderätt
Om du i ditt testamente skriver att din sambo ska ärva dig med full äganderätt innebär det din sambo ärver dig utan begränsningar. Din sambo får på så vis spendera ditt arv hur din sambo vill. Det innebär att du inte testamenterar något till dina barn. Dina barn kan däremot välja att jämka testamentet vilket innebär att barnet får ut sin laglott iallafall (7 kap. 3 § ÄB). Det kräver däremot aktivt handlande från barnet och måste göras inom sex månader från att barnen tagit del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Föräldrar förvaltar omyndiga barns arv
Så länge dina barn är omyndiga får de inte själva råda över sin egendom (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att skulle du gå bort innan dina barn är myndiga är det den kvarlevande förälder som får förvalta arvet efter dig (10 kap. 2 § Föräldrabalken). Vilket i ditt fall innebär att det är ditt ex och din nuvarande sambo som skulle förvalta dina barns arv efter dig. För att komma runt detta kan du exempelvis skriva i ditt testamente att barnen har rätt till arv efter dig först när de är myndiga. Men som konstaterat ovan kan de alltid kräva ut sin laglott direkt.

Sammanfattning
Hur stor andel du vill testamentera till dina barn är upp till dig. Däremot har dina barn alltid rätt att kräva ut sin laglott direkt oavsett vad som står i ditt testamente. Förslagen ovan är några olika sätt du kan skriva ditt testamente för att lämna så mycket som möjligt till din sambo. Om du behöver hjälp att utforma ditt testamente är du varm välkommen att boka tid med Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning