Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

2019-03-27 i Faderskap
FRÅGA
Hej, Jag är osäker på om min far verkligen är min fader, jag har stora tvivel. Kan man tvinga syskon eller fader att göra ett DNA prov. Min mamma är tyvärr död och kan således inte längre svara på frågor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).

Barn har ett starkt skydd för rätten till information om sitt genetiska ursprung. Det är socialnämnden som har en skyldighet att utreda och fastställa föräldrar till barnet (2 kap 1 § FB).

Socialnämndens roll

Socialnämnden kan inte själva föra talan om fastställande av faderskap utan den väcks i domstol och måste föras av barnet (3 kap 5 § FB). Dock om du är omyndig kan din talan föras av socialnämnden eller en särskild förordnad vårdnadshavare (3 kap 5 § 2st FB).

DNA prov

Då socialnämnden utreder faderskapet görs det i de flesta fall genom DNA-analys. Om han inte skulle vilja delta finns det möjlighet att genom lagen om blodundersökning bestämma om provtagning mot någons vilja (1 § lagen om blodundersökning).

Sammanfattning

För att utreda om din far verkligen är din genetiska far krävs att du vänder dig till socialnämnden om du är omyndig eller själv väcker en talan om fastställelse av faderskap. Därefter kommer en utredning att göras av socialnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (297)
2020-02-28 Kan ett faderskap fastställas utan en utredning?
2020-02-09 Faderskap och skyldigheter - kännedom först efter 5 år
2020-02-06 Avsäga faderskap - kan det göras?
2020-01-27 Kan barnet bli tvingad till DNA-test gällande faderskapsfråga?

Alla besvarade frågor (77538)