Hur kan jag ta del av innehållet i ett testamente efter en avliden person?

Hej, hur får jag tag i ett testamente? Jag vet personens namn och adress, ungefärligt födelseår och datum samt ungefärligt datum för dödsfallet. Personens data: Förnamn Efternamn, Adress, Ort.

Död 2018, född XXXX-XX

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du undrar hur du ska göra för att få ta del av testamentet efter en person som avled 2018. Eftersom din fråga kommer att publiceras har jag ersatt de personuppgifter du uppgivit.

I svaret hänvisas till följande lagar och förkortningar:

Ärvdabalken (ÄB)

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Ett testamente ska bifogas till bouppteckningen

Eftersom det har gått mer än fyra månader sedan dödsfallet ska en bouppteckning ha förrättats och registrerats hos skatteverket, ÄB 20 kap. 1 § & 20 kap. 8 §.

Om det finns ett testamente ska detta bifogas till bouppteckningen, ÄB 20 kap. 5 §. Det betyder att en kopia på testamentet bör finnas hos skatteverket.

Bouppteckningar är allmänna handlingar

Så snart en bouppteckning blivit registrerad hos skatteverket är det möjligt att begära ut dessa handlingar, eftersom de räknas som allmänna handlingar, TF 2 kap. 3 §. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och därmed ska finnas tillgängliga för envar, som har rätt att begära ut en kopia, TF 2 kap. 15 - 20 §§.

En allmän handling kan vara helt eller delvis belagd med sekretess, varför den delen av handlingen inte får lämnas ut, se bland annat OSL 6 kap. 4 §.Om någon anhörig till den avlidne kan lida men av att bouppteckning eller personnummer lämnas ut är det möjligt att handlingen inte kan lämnas ut i sin helhet, OSL 22 kap. 1 §. En bouppteckning eller ett personnummer till en avliden person är dock vanligtvis inte sekretessbelagt. Personnumret är inte en skyddad personuppgift i förhållande till den avlidne personen.

Hur går du tillväga för att begära ut en bouppteckning?

Du har möjlighet att kontakta skatteverket, exempelvis på telefon, för att begära ut handlingar. Du kan då tala med den enhet som har hand om bouppteckningar. Fullständigt personnummer är inte nödvändigt att ha, men personen måste kunna identifieras på något vis för att skatteverket ska kunna hitta personen i registret.

Skatteverket tillhandahåller också en webbtjänst där du kan begära ut bouppteckningen. Du behöver då uppge den avlidnes fullständiga personnummer.

Du skulle även kunna kontakta folkbokföringen på skatteverket för att begära ut uppgift om den avlidne personens personnummer, för att därefter använda dig av webbtjänsten.

Skatteverket prövar om bouppteckningen eller personnumret kan lämnas ut och skickas till dig. På det viset får du del av en kopia av testamentet, som ska ha bifogats bouppteckningen.

Här är en länk du kan klicka på för att komma till rätt sida på skatteverkets webbsida. Telefonnummer till skatteverket är 0771-567 567.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig via följande mejladress - hanna.lindqvist@lawline.se - om du önskar att något förtydligas i svaret eller önskar vidare hjälp av någon av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Vänligen,

Hanna LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”