Hur kan jag styrka äkthet i fordran när låntagaren har bytt signatur efter fordrans tillkomst?

Hej, Lawline.

Kortfattat önskar jag få hjälp med tre frågor gällande ett kommande tvistemål hos tingsrätten gällande 15.000kr, där en person lånat denna summa av mig uppdelat på två tillfällen, med två kontrakt.

Jag har två stycken kontrakt, båda signerade av personen med personnummer, datum och namn, från 2012.

2013 gifte sig personen, bytte efternamn, och har därför bytt signatur.

Mina frågor är följande.

1. Vet ni om det finns någonstans att vända sig för att kunna få hjälp med att jämföra dessa två signaturer, vilket enligt en grafolog från utlandet förklarade inte borde ta mer än 30 minuter av någon som kan sitt jobb. Vid eftersökning hos polisen, närmre Nationellt Forensiskt Center, räknar de med att ta betalt 1300kr i timmen och räknar runt åtta timmars jobb för att jämföra två signaturer på tio bokstäver vardera, som dessutom är skrivna på samma papper. Summan de önskar, innebär därför att det ej går att lösa på grund av skuldsumman.

2. Finns det något sätt alls för mig att kunna få tag på en kopia av personens signatur skriven innan 2013-08. Jag vet inte om någon myndighet, polis eller liknande kan erbjuda detta.

Kort och gott, jag hoppas det finns någon typ av väg jag kan gå för att förtydliga bevisen jag har.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag antar i mitt svar på fråga 1 att det inte rör sig om ett s.k. småmål, eller förenklat mål. När två personer tvistar om ett mål som uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet (22 750 kr år 2018) kan de nämligen komma överens om att tvisten ska avgöras i ett "småmål" där enbart en lagfaren domare dömer (se 1 kap 3d § Rättegångsbalken). Ett småmål innebär att den förlorande parten inte behöver ersätta den andra partens rättegångskostnader i lika stor utsträckning (se 18 kap 8 a § Rättegångsbalken). Huvudregeln i tvistemål är nämligen att den förlorande parten också ska stå för motpartens rättegångskostnader, 18 kap 1 § Rättegångsbalken.

Var kan man vända sig för att få en handstilsundersökning?
1. Det stämmer att Nationellt forensiskt centrum (NFC) kan göra en handstilsundersökning. En sådan beställning kan antingen göras av rättsvårdande myndighet eller av dig som privatperson. I det här fallet är det troligt att du får beställa en sådan tjänst då det (förhoppningsvis) är till din fördel att en sådan undersökning görs. Kostnaden för undersökningen torde ingå i dina rättegångskostnader och kan på så vis ersättas av din motpart om du vinner tvisten (se första stycket ovan om ersättning för rättegångskostnader). Det finns säkerligen ett fåtal privata aktörer på marknaden som kan erbjuda handstilsundersökningar, däremot kan deras legitimitet vara till din nackdel i tvistemålet.

Hur kan man ta del av allmänna handlingar och vad krävs för att en handling ska anses som allmän?
2. Enligt 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen har svenska medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar, den rätten kan dock begränsas enligt 2 § samma kapitel och lag. Om du tror dig veta att din låntagare har undertecknat handling som kan anses som allmän kan du ha rätt att begära ut denna. För att göra det ska du vända dig till den myndighet som handlingen kan finnas hos. En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet (2 kap 3 § 1 st 2 men Tryckfrihetsförordningen) samt har inkommit till myndighet (2 kap 6 § Tryckfrihetsförordningen) eller upprättats hos myndighet (2 kap 7 § Tryckfrihetsförordningen) och som är framställd i skrift eller bild (2 kap 3 § 1 st Tryckfrihetsförordningen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo