Hur kan jag skydda mina tillgångar från min mans särkullbarn om han dör före mig?

2021-05-30 i Bodelning
FRÅGA
Vi är ett gift par. Han är pensionär och jag jobbar heltid och tjänar x4 jämfört med hans pension.Han har barn sedan tidigare. ( särkullbarn).Hur kan jag kunna skydda mina pengar från hans vuxna barn om han dör förra mig. De får gärna ärva allt han äger, jag vill bara de inte ärva mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar till dig.

Bodelning ska göras innan arvet fördelas

När någon av er en dag avlider ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). Dör din man först kommer bodelningen att göras mellan dig och dödsboet efter honom.

Bodelningen ska göras innan arvet efter din man kan fördelas (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del av tillgångarna som tillfaller dödsboet vid bodelningen utgör det arv som hans särkullbarn sedan får dela på.

I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som ni äger räknas som giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom räknas bara som enskild om den har blivit omvandlad till det genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Som utgångspunkt ska all er egendom därför ingå i bodelningen som giftorättsgods. Huvudregeln vid bodelningen är att giftorättsgodset läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Skydda dina tillgångar genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalken

Hur kan du då skydda dina tillgångar från att gå till dödsboet vid bodelningen? Jo, som efterlevande maka har du en ovillkorlig rätt att begära att "vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods", så kallad jämkning (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Det medför att du får behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till dödsboet och därmed särkullbarnen. Du kan också välja att behålla delar av ditt giftorättsgods och låta resten ingå i bodelningen (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Du behöver begära jämkningen senast vid tillfället för bodelningen. Särkullbarnen har inte någon möjlighet att förhindra jämkningen.

Sammanfattning

Du kan skydda dina tillgångar från att ärvas av din mans särkullbarn genom att begära jämkning av bodelningen enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalken. På så sätt får du behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till hans dödsbo. Du kan också välja att behålla delar av din egendom och låta resten ingå i bodelningen. Särkullbarnen kommer inte att kunna förhindra jämkningen om du begär att den ska göras.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97623)