Hur kan jag säkerställa att mitt syskon inte gör anspråk på värdeökningen av egendom som jag har fått i gåva av mina föräldrar?

2020-09-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar är i livet och har två olika fritidshus och en lägenhet. De vill ge bort den ena egendomen som gåva och förskott på arvet till mitt syskon, men de vill vänta några år med den andra egendomen till mig. Min egendom är enligt marknadsvärdet värd 250 000kr mindre (kolonistuga med arrende) än mitt syskons som är en sjötomt med rivningsobjekt (längre ifrån Stockholm).Mina föräldrar vill skriva papper där jag får ta över kolonistugan om x antal år och att mellanskillnaden på 250 000kr tillskrivs mig på deras lägenhet. Vilka papper ska skrivas om jag väntar på förskott på arvet och hur undviker jag att mitt syskon inte gör några eventuella anspråk på värdeökning?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hejhej,

Aktuell lagstiftning: gåvolagen.

Som jag förstått frågan så undrar du om hur du kan säkerställa att dina föräldrars löfte är rättsligt bindande och huruvida det går att säkerställa att värdeökningen inte tas i anspråk av ditt syskon.

Gåvolagens 1§ reglerar frågan om när en utfästelse om gåva är rättsligt bindande. Huvudregeln är att en muntlig utfästelse aldrig är bindande. För att en gåvoutfästelse skall vara bindande fordras som regel att den skall ha avgetts skriftligen. Men inte varje skriftlig handling är i detta sammanhang relevant. Lagen talar nämligen inte om skriftliga gåvoutfästelser i allmänhet utan endast om sådana som gjorts i "skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad". Härav framgår den begränsningen, att utfästelsen skall ha gjorts i en handling som är avsedd att för gåvotagaren tjäna till bevis om utfästelsen. En bindande gåvoutfästelse borde härmed inte komma till stånd enbart genom att någon i ett vanligt privatbrev meddelar annan sin avsikt att ge honom en gåva. Man kan dock inte helt utesluta "privatbrev". Det relevanta bör vara huruvida det framgår av omständigheterna att brevskrivaren avsett att brevet skulle få åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse. När så fallet är så, måste brevet anses vara en "urkund" i lagens mening.

Det innebär för din del att dina föräldrar måste skriva på en skriftlig handling, ett skuldebrev, som gör det tydligt vad för villkor gåvan kommer att lämnas. Detta inkluderar att göra det klart och tydligt att skuldebrevet ska kunna åberopas som bevis på en gåvoutfästelse enligt 1§ gåvolagen. Vidare bör dina föräldrar även skriva ett testamente där de fördelar sin egendom som de har tänkt - på detta vis styrka att de har velat ge dig denna gåva och att ditt syskon inte ska göra anspråk på värdeökningen.

För att få detta dokument upprättat rekommenderar jag att du hör av dig till en jurist som kan skräddarsy skuldebrevet efter era behov. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1236)
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?
2021-06-11 Hur fungerar förskott på arv för bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (93065)