FrågaFAMILJERÄTTGod man27/06/2019

Hur kan jag säga upp god man?

hej jag har en fråga jag har en god man som inte fungera alls,jag bor hemma och jag vill betala för mig men hon vägra ge mig pengar. hon sa till mig att jag inte skall betala något hemma. hur gör jag när jag vill säga upp god man. jag känner att jag inte behöver har någon. men tyvärr så tingade mitt jobb att jag skall ha det. annars så fick jag inte jobba i kassan. jag känner mig väldigt illa till mods. har fått också högt blodtryck pga inre stressen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB).

När kan ett godmanskap sägas upp?

Huvudregeln är att godmanskapet ska upphöra när det inte längre behövs (FB 11 kap. 19 § första stycket).

Har det förordnats en god man till dig på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och på grund av att du ska kunna få hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom, eller sörja för din person så beslut om upphörandet av godmanskapet fattas av rätten, annars är det överförmyndaren som beslutar om detta (FB 11 kap. 19 b §).

Är det så att din goda man gör sig skyldig till missbruk i och med att denne vägrar ge dig dina pengar ska denna bli entledigad, beslut om detta fattas av överförmyndaren (FB 11 kap. 20 §).

Hur ansöker du om att säga upp din goda man?

Är du över 16 år kan du själv ansöka om att avsätta din goda man, annars kan även din make/maka och dina närmaste släktingar ansöka om detta (FB 11 kap. 21 §).

Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun. Det är även denne som beslutar i frågan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000