Hur kan jag säga upp god man?

FRÅGA
hej jag har en fråga jag har en god man som inte fungera alls,jag bor hemma och jag vill betala för mig men hon vägra ge mig pengar. hon sa till mig att jag inte skall betala något hemma. hur gör jag när jag vill säga upp god man. jag känner att jag inte behöver har någon. men tyvärr så tingade mitt jobb att jag skall ha det. annars så fick jag inte jobba i kassan. jag känner mig väldigt illa till mods. har fått också högt blodtryck pga inre stressen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB).

När kan ett godmanskap sägas upp?

Huvudregeln är att godmanskapet ska upphöra när det inte längre behövs (FB 11 kap. 19 § första stycket).

Har det förordnats en god man till dig på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och på grund av att du ska kunna få hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom, eller sörja för din person så beslut om upphörandet av godmanskapet fattas av rätten, annars är det överförmyndaren som beslutar om detta (FB 11 kap. 19 b §).

Är det så att din goda man gör sig skyldig till missbruk i och med att denne vägrar ge dig dina pengar ska denna bli entledigad, beslut om detta fattas av överförmyndaren (FB 11 kap. 20 §).

Hur ansöker du om att säga upp din goda man?

Är du över 16 år kan du själv ansöka om att avsätta din goda man, annars kan även din make/maka och dina närmaste släktingar ansöka om detta (FB 11 kap. 21 §).

Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun. Det är även denne som beslutar i frågan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (423)
2020-05-21 Kan en framtidsfullmakt hjälpa mig att företräda min bror som har spelmissbruk?
2020-05-17 God man ska bara se till huvudmannens intresse
2020-04-30 När får man god man eller förvaltare?
2020-04-27 Kan man bli av med sin förvaltare om man är missnöjd?

Alla besvarade frågor (80210)