Hur kan jag reglera bodelningen mellan mig och min sambo?

FRÅGA
Hej,Jag ska flytta in i en bostadsrätt med min sambo, det är jag som köper den och äger den till fullo. Vad för typ av avtal är det som behöver skrivas för att jag vid en eventuell separation med min sambo fortsatt äger den till fullo och slipper betala ut något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler som berör din fråga om sambors egendom och samboavtal hittar du i sambolagen (SL).

Samboegendom och bodelning

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Den bostadsrätt som ni nu ska flytta köper du med avsikt att ni ska bo där tillsammans. Precis som du skriver är därför lägenheten samboegendom och ska ingå i bodelningen även fast du äger hela lägenheten (3 § SL). Bodelning är när sambornas egendom delas mellan dem.

Vid bodelning är huvudregeln att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att även om du äger hela lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta är dock något som du och din sambo kan avtala bort genom ett så kallat samboavtal.

Samboavtal

Ett samboavtal kan ingås redan innan ni flyttat ihop eller när ni redan bor tillsammans. I samboavtalet kan ni avtala om viss egendom ska ingå eller inte i en bodelning (9 § SL). Ni kan i samboavtalet till exempel avtala om att lägenheten som du äger inte ska ingå utan ska fortsätta vara din även efter en bodelning. Det är viktigt att samboavtalet är skriftligt och undertecknas av både dig samt din sambo (9§ 2 stycket SL).

I vissa fall kan en sambo få ta över bostaden när förhållandet upphör (22§ SL). Denna rätt kan inte avtalas bort genom ett samboavtal. Rätten att ta över bostad tillämpas framförallt när samborna har gemensamma barn och exempelvis endast en av samborna har vårdnaden och därmed är i större behov av bostaden. Det ställs därför höga krav för att ett övertagande av bostad ska bli aktuellt.

Mina råd till dig

Om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er vid en eventuell separation och bodelning behöver du och din sambo upprätta ett samboavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med någon av våra jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Du kan boka tid med någon av våra jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?