FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/03/2021

Hur kan jag kräva tillbaka utlånade pengar?

Lånat ut 5100 kr. Vill ha dessa pengar tillbaka. Kvitto finns.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din situation som att du har lånat ut 5100 kr till en privatperson som du nu vill ha tillbaka. Eftersom avtalsfrihet gäller mellan privatpersoner som lånar ut pengar, så är det parterna själva som tillsammans kommer överens om avtalsvillkoren. Det är alltså mellan er att bestämma om saker som förfallodag och eventuella avbetalningsplaner för lånet. Det ni gemensamt kommer överens om gäller enligt 1 kap. 1 § avtalslagen. Principen om att avtal ska hållas, gäller också. Om den ena parten inte uppfyller sin prestation, kan det vara grund för ett avtalsbrott. Det spelar ingen roll om ni haft ett skriftligt avtal eller en muntlig överenskommelse men ett skriftligt avtal kan underlätta när det gäller bevisning.

Om en av parterna inte uppfyller villkoren för avtalet (lånet) som ni kommit överens om, så kan du som långivare begära dröjsmålsränta på lånet eller kräva tillbaka betalning genom Kronofogden eller en domstol.

Om du utan framgång lyckats kräva tillbaka pengarna genom att kontakta låntagaren så kan du kräva betalningen genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om Kronofogden sedan tar upp din ansökan så förläggs den andra parten att yttra sig. Det här kan resultera i att låntagaren betalat av sitt lån direkt men det kan även bli så att låntagaren inte vill betala eller yttra sig. Låntagaren kan även bestrida skulden. Om personen inte yttrar sig så ska Kronofogden meddela utslag, det kan du sedan använda för att begära utmätning. Om låntagaren bestrider skulden, kan du välja om du vill att målet ska skickas vidare till tingsrätten för att saken ska avgöras av en domstol. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”