Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?

2021-07-26 i Fel i fastighet
FRÅGA
Jag och min sambo köpte ett hus i mars 2021. Vi har nu fått information från sotaren att det råder och har rådit eldningsförbud i vedpannan sen 2019-09. Vi fick i samband med husvisning och kontraktsskrivning en frågelista från säljare/mäklare med frågor och svar angående husets skick. På frågan om det finns några anmärkningar eller förelägganden från myndighet eller besiktningstekniker så har säljare svarat att skorstensfejare var i samband med en skorstensbrand på fastigheten och inga anmärkningar gjordes. Bara att elda vidare. Detta stämmer då inte, eftersom sotaren har gett oss ett protokoll på att samma anmärkningar finns kvar. Säljaren har alltså ljugit i frågelistan och ett kontraktsbrott har skett. Hur ska vi kräva säljare på summan som krävs för att åtgärda felen? Vi har en offert, vi ska bara kontakta säljare. Mvh David.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att ett kontraktsbrott har skett. Det som skrivs i köpeavtalet enligt 4 kap 1 § jordabalken ska stämma med verkligheten. I det här fallet har bevisligen säljaren handlat i strid mot tro och heder eftersom sotaren kunde visa protokollet från förra sotningen.

Fel i fastighet

Vi de fall det förekommer ett fel i fastigheten, eller när omständigheterna inte följer av avtalet, kan du åberopa fel, enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Reklamation

För att du ska kunna åberopa felet, måste du reklamera till säljaren enligt 4 kap 19a § jordabalken. Gör reklamationen skriftlig, där du beskriver felet, samt daterar reklamationen. I det här fallet har säljaren handlat i strid mot tro och heder, vilket gör att du inte omfattas av någon reklamationstid. Den anses annars vara inom skälig tid från det felet upptäcktes. Med skälig tid avses i det här sammanhanget 4,5 månader.

Prisavdrag

Du kan kräva prisavdrag för skorstenen enligt 4 kap 19c § jordabalken. Då räknar du ut en kvotdel genom att dividera huset i felaktigt skick/felfritt skick. Du utgår från värdet vid köpet. Detta ligger sedan till grund för prisavdraget. Du kan naturligtvis be säljaren ersätta den kostnad som du har fått offert på angående skorstenen.

Sammanfattning

Precis som du skriver har säljaren begått ett kontraktsbrott, genom medveten underlåtelse undanhålla information om att skorstenen är belagd med eldningsförbud. Vidare har säljaren uttryckt sig att det är bra att elda på. Du har bevismaterial i form av sotaren protokoll, samt innehållet i köpeavtalet.

Du kan därför hävda att det är ett fel i fastigheten, och därmed kräva prisavdrag eller ersättning för den kostnad det kostar att reparera skadan. För att det ska vara möjligt att kräva prisavdrag, måste du reklamera felet till säljaren. Du måste specificera reklamationen samt datera den. Om säljaren motsätter sig dina krav, kan vi på Lawline hjälpa dig att skriva ett kravbrev. Om du behöver hjälp med att driva ärendet mot din säljare är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (474)
2021-09-24 Fel i objektsbeskrivningen
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?

Alla besvarade frågor (95915)