Hur kan jag hjälpa min mor med ekonomiska angelägenheter?

2017-09-24 i God man
FRÅGA
Min mor är dement o bor på ett Äldreboende i Västerbotten. Jag (enda dotter) bor utanför Sthlm. Jag har i 1/12 år hjälpt mamma med det ekonomiska. När mor var frisk bad hon mig att jag skulle sköta hennes ekonomi. Jag har handlat åt henne och fått använda hennes bankkort men senaste uttaget så fastnade kortet i bankomaten. Banken vägrar lämna ut nytt kort till mamma när hon är dement och eftersom dom vet att jag använder kortet för mamma räkning. Nu kan jag inte få ut pengar till mamma. Vad är skillnad på förvaltare -God man ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kap 17 föräldrabalken: Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall

Jag vill inleda med att berätta det skedde en lagändring den första juli i år som har gjort det mycket lättare för anhöriga att företräda den som på grund av sjukdom eller liknande saknar förmåga att själv ta hand om ekonomiska angelägenheter. Som anhörig har du nu rätt att göra ordinära rättshandlingar som har anknytning till det dagliga livet (kap 17 1 § föräldrabalken)

Du som dotter kan på så sätt sköta vardagsekonomin åt din mor utan att behöva ansöka om legalt ställföreträdarskap. I behörigheten ingår exempelvis inköp av livsmedel eller betalning av hyra. Behörigheten ger även anhöriga rätt att göra bankuttag från den enskildes bankkonto för att kunna sköta dessa betalningar. I och med detta bör banken inte hindra dig från att använda ett kontokort för din mammas räkning så länge det handlar om vardagliga betalningar.


God man och förvaltare

En god man kan utses till den som på grund av sjukdom, eller liknande behöver hjälp med ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter (11 kap. 4 § föräldrabalken). En förvaltare kan utses till den som uppfyller kriterierna för godmanskap men dessutom är ” ur stånd att vårda sig eller sin egendom” (11 kap. 7 § föräldrabalken).

Den väsentliga skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är hur det påverkar den enskildes rätthandlingsförmåga. En god man har rätt att rättshandla åt personens räkning men den enskilde har kvar sin fulla rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste därför alltid inhämta personens samtycke. Förvaltarskapet är mycket mer ingripande då den enskilde, med vissa undantag, mister sin rättshandlingsförmåga.

Ansökan om godmanskap eller förvaltarskap kan göras av den enskildes närmsta släktingar (11 kap. 15 §). Det finns ofta blanketter att fylla i som ska lämnas vid den berörda personens hemkommun. Det är därefter domstolen som förordnar det legala ställföreträdarskapet och utser vem som ska förordnas som god man eller en förvaltare. Om den enskilde föreslår en viss person ska domstolen utse den önskade personen om denne är lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken).

Jag hoppas att jag gett dig ett svar på din fråga och att du finner vad som är lämpligt i er situation.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94270)