Hur kan jag göra för att efterlevande sambo ska få sitta i orubbat bo?

2018-01-15 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag är 69 år och jag har tre barn. Jag bor i en villa i Göteborg.Jag och min kvinna som inte är gifta vill nu flytta ihop i ett nytt hus. Hon bor nu i en hyresrätt. Hon har också tre barn.Tanken är att jag säljer mitt hus och köper ett nytt lite mindre. Min kvinna har inga pengar att lägga in i huset.Så hela affären finansieras av mitt nuvarande hus, 1. Går det att arrangera det hela så att hon tryggt får bo kvar i huset (orubbat bo) om jag dör först? Utan att behöva lösa mina barns arv.2. Om hon är hälftenägare kommer hennes barn att kräva mig på halva huset om hon dör först.Egentligen mina barns arv. Och det kostar mig några miljoner att få bo kvar i mitt hus. Kan man eliminera den risken?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Arvskifte
Förutsatt att arvlåtaren inte är gift med den andra föräldern är huvudregeln att hela arvet efter den avlidne i första hand ska tillfalla dennes bröstarvingar. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB) Kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan barnen (2 kap. 1 § ÄB) och det som vardera bröstarvinge erhåller kallas då för arvslott. När du går bort ska således hela din kvarlåtenskap tillfalla dina barn. Detta gäller så länge du inte upprättat ett testamente som föreskriver något annat.

Om du inte upprättar ett testamente har alltså din sambo inte rätt att sitta kvar i orubbat bo eftersom hela din kvarlåtenskap enligt lag ska tillfalla dina bröstarvingar om du går bort först. Genom ett testamente kan du dock förfoga över din kvarlåtenskap som du vill med undantaget att dina bröstarvingar alltid har rätt att få ut deras laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.(7 kap. 1 § ÄB) Ett testamente som inskränker bröstarvingarnas arvslott är alltså ogiltigt till den delen. Genom ett testamente kan du alltså säkerställa att din sambo erhåller högst 50 % av din kvarlåtenskap. I testamentet kan du skriva med en önskan om att låta efterlevande make/sambo få sitta kvar i orubbat bo med förhoppning om att dina barn ska respektera denna önskan.

Svar på dina frågor
1. Svaret på frågan beror på hur stora tillgångar du har i övrigt. Om huset som du köper till er utgör en större del än hälften av dina tillgångar så kommer det att inkräkta på dina barns rätt till laglott om du testamenterar huset till din sambo. Om huset däremot utgör en mindre del än hälften av dina tillgångar inskränker ett sådant testamente inte dina barns laglott varför du i så fall kan testamentera huset till din sambo. Precis som du skriver resulterar dock detta i att huset anses tillhöra din sambo och tillfaller därmed hennes barn vid hennes bortgång. För att komma runt detta kan du villkora testamentet och föreskriva att sambon erhåller huset under villkor att huset vid sambons bortgång tillfaller dina barn. Även om du upprättar ett testamente så har alltså dina barn rätt att få ut hälften av deras arv vid din bortgång (dvs. deras laglotter).

2. Om sin sambo står som hälftenägare på huset blir det precis som du skriver så att hon äger hälften och att detta ska tillfalla hennes barn vid hennes bortgång. Dock vill jag göra din uppmärksam på att om du köper ett hus till er gemensamt så ses huset som samboegendom och även om du har betalat allt så har hon alltså oavsett rätt till hälften när samboförhållandet upphör, t.ex. genom separation eller dödsfall (se 2 § SamboL).(3 §, 5 § 1 p och 14 § SamboL). Om du inte vill att din sambo ska ha rätt till hälften krävs alltså att ni upprättar ett samboavtal som föreskriver att den gemensamma bostaden inte ska ses som samboegendom. (9 § SamboL) Om ni genom samboavtal kommer överens om att er gemensamma bostad inte ska ses som samboegendom, dvs. inte ingå vid en eventuell bodelning, och att du är ensam ägare så kan din sambos barn inte göra anspråk på hälften av huset om din sambo skulle gå bort först.

Sammanfattning
För att sammanfatta skulle jag alltså i första hand råda dig att gemensamt med din sambo upprätta ett samboavtal som föreskriver att er gemensamma bostad inte ska ses som samboegendom och att du är ensam ägare. Detta ger dig rätt till hela bostaden om samboförhållandet skulle upphöra. Vidare kan du upprätta ett testamente som ger sambon rätt till högst hälften av din kvarlåtenskap (eftersom dina bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott) om du går bort före henne samt med önskan om att du vill att hon ska få sitta i orubbat bo. Att din sambo ska ha rätt till hälften av din kvarlåtenskap är då juridiskt bindande förutsatt att testamentet är upprättat korrekt men din önskan om att hon ska få sitta i orubbat bo behöver inte dina barn juridiskt följa. Om huset utgör högst hälften av dina tillgångar kan du specifikt testamentera huset till sambon. Att observera är dock, som du skriver i din fråga, att om du testamenterar egendom till din sambo så tillfaller detta hennes barn vid hennes bortgång. Om du inte vill det utan vill att "din" egendom vid din sambos bortgång ska tillfalla dina barn skulle jag råda dig att villkora testamentet genom att skriva att sambon ska erhålla egendomen med villkor att det ska tillfalla dina barn vid hennes bortgång.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du gärna höra av dig på min mail så bokar vi in en tid som passar. Vill du ha hjälp att upprätta samboavtal och/eller testamente får också gärna kontakta mig på min mail så hänvisar jag dig gärna vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98546)