Hur kan jag gå till väga för att ändra uppdelningen av barnen?

Hej! Jag separerade från min exman för ca 1.5 år sedan. Han har en tydlig narcissistisk personlighet och fortsätter att utöva härskarteknik gentemot mig. Förmodligen för att det var jag som valde att lämna honom. Han vill ha sin vilja igenom i alla lägen, får han inte det blir han vansinnig och säger att han vägrar gå med på något annat. Har flera ggr blivit hotfull och är ständigt aggressiv i sitt bemötande. Familjerätten är inte att tänka på då de inte är någon tvingande eller beslutsfattande instans. Enligt dem har han i princip laglig rätt att göra hur och vad han vill så länge inte barnen far uppenbart illa hos honom. Fick fötterna fullständigt bortslagna pånytt igår efter ännu ett aggressivt utbrott från hans sida och undrar vilka alternativ/vägar jag kan gå för att få t ex uppdelningen av barnen på ett sätt som även jag är nöjd med? Hittills har han bestämt i princip allt utifrån vad som gynnar honom. Finns aldrig utrymme för diskussion eller kompromiss. Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om barn och dess vårdnad finner du i Föräldrabalken, FB.

Grundläggande regler om vårdnad

Portalparagrafen gällande barns vårdnad är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kap. 1 § FB. Om föräldrarna skilts så står barnen per automatik under båda föräldrarnas vårdnad, 6 kap. 3 § andra stycket FB

Ändring av vårdnad och boende

Det framgår inte riktigt från din fråga om du vill ha ensam vårdnad eller om du endast önskar fördela tiden med barnen på ett annat sätt. Familjerätten inom kommunen är precis som du säger inte tvingande eller beslutsfattande, så om du vill få ett beslut som är tvingande så måste du göra en stämningsansökan mot din exman angående vårdnaden eller boendesituationen för era barn. En blankett för stämningsansökan hittar du här. Ansökan ska skickas till den tingsrätt på den ort där barnen har sin hemvist, 6 kap. 17 § första stycket FB.

Rätten kan besluta om ändring i vårdnaden, 6 kap. 5 § första stycket FB. Vid bedömningen tar rätten hänsyn till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Man tar självklart även hänsyn till vad som är bäst för barnen i enlighet med 6 kap. 2 a § FB. I största möjliga mån ska barnet ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket gör att det kan bli svårt att få ensam vårdnad om det inte finns mycket som tyder på att barnen inte mår bra hos den ena föräldern eller skulle ha det bättre om de endast var under vårdnad av den ene. Dålig samarbetsförmåga mellan föräldrarna kan dock vara en faktor som gör att det anses mer lämplig att barnen endast ska vara under en av föräldrarnas vårdnad.

Om du inte vill ha ändrad vårdnad men exempelvis vill att barnen ska bo hos dig, kan rätten även besluta om vem barnen ska bo hos, 6 kap. 14 a § första stycket FB. I en sådan lösning kan du även exempelvis yrka att du ska ha barnen hos dig om veckorna medan din exman har dem på helgen eller någon annan lösning som du tycker passar. Om du vill att barnen bara ska bo hos dig har barnen trots detta rätt till umgänge med sin far enligt 6 kap. 15 § FB.

Medling

Rätten kan även ge er en medlare som kan försöka få er nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa, 6 kap. 18 a § FB. Detta förordnas först efter stämningsansökan väcks och är alltså ett sätt att försöka få er att nå en lösning som passar er båda utan domstolens vidare inblandning mer än hjälp av medlaren. En medlare är opartisk och ska verka för båda sidor.

Avtal om boende och vårdnad

Om det är möjligt, kan du och din exman även avtala om boendesituationen i enlighet med 6 kap. 14 a § andra stycket FB. Detta är juridiskt bindande vilket gör att du om det inte skulle följas kan väcka talan om avtalsbrott. Ni kan även ta hjälp av socialtjänsten för att träffa detta avtal, 5 kap. 3 § socialtjänstlagen, 6 kap. 17 a § FB.

Sammanfattning

Om du vill ha en ändring i vårdnaden, bör du väcka talan för att se om rätten kan besluta om detta. Du och din exman kan i annat fall försöka avtala om hur ni vill lägga upp era barns boendesituation, vilket blir juridiskt bindande. Annars kan även rätten besluta om en annorlunda boendesituation för era barn. Värt att återigen påpeka är dock att alla beslut görs i enlighet med barnens bästa, vilket gör att rätten kommer fästa vikt vid vad som blir bäst för era barn i slutändan och ta mindre hänsyn till eventuella konflikter er föräldrar emellan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Önskar du mer juridisk hjälp med stämningsansökan eller liknande är du välkommen att kontakta någon av våra erfarna jurister här på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”