FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente03/04/2019

Hur kan jag försäkra att min vän får pengar efter min död?

Jag önskar att om eller när jag avlider en nära vän ska få del av en större summa pengar från mig. Vännen är inte maka/sambo eller barn och har inte släktskap med mig.

Jag vill göra detta snyggt men också korrekt. Personen ska få tillgång till pengarna när jag avlidit och jag ska ha möjlighet fram till dess ändra beloppet. Ett testamente är, vad jag förstått, komplicerande då hänsyn ska tas till arvslott och laglott (jag har egna barn).

Hur kan man göra detta? Kan man öppna ett konto i en bank som får ändras av mig och ges tillgång till vid min bortgång. Eller ses det som en inskränkning i laglotten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!


Din egendom under din livstid

Fram till den dag du dör får du hantera din egen egendom precis hur du vill. Du kan till exempel skänka bort egendom till vem du vill, flytta dina pengar från en bank till en annan, sälja dina saker, etcetera. Det är helt upp till dig.


Din egendom när du har avlidit

När du har dött ska en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket. Av bouppteckningen så kommer det framgå vad du har för egendom; saker och fastigheter kommer att listas med ett uppskattat marknadsvärde och alla dina banktillgångar kommer att listas. Även dina skulder kommer att stå med.

Efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket ska arvet efter dig skiftas. Om du inte har skrivit något testamente, skiftas arvet enligt en lag som heter ärvdabalken. Enligt den lagen kommer dina bröstarvingar (alltså dina barn, eller dina barnbarn om dina barn har hunnit avlida) dela lika på hela din kvarlåtenskap. Allt du har kvar när du dör kommer alltså att fördelas mellan dina barn efter att eventuella skulder är betalda. Vad de får enligt ärvdabalken kallas för deras arvslott.


Förordna genom testamente

Om du inte vill att dina barn ska ärva allt som finns kvar när du har dött, så kan du skriva ett testamente. I testamentet beskriver du vem du vill ska ärva dig och vad denne ska ärva. Du kan exempelvis skriva att din vän ska ärva en viss procent av värdet på din totala kvarlåtenskap, ett visst belopp, eller en viss sak. Du kan också skriva att din vän ska ärva allt som finns kvar efter dig när du dör.

Testamentet måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, men det ska inte registreras någonstans och du kan skriva ett nytt testamente när du vill fram till att du dör. Om du exempelvis har skrivit ett testamente där det står att din vän ska ärva 100 000 kronor av dig, men sedan ångrar dig några år senare, så kan du skriva ett nytt testamente som upphäver det tidigare testamentet.


Bröstarvingars rätt till laglott

Bröstarvingar, alltså barn, barnbarn, barnbarns barn osv, har rätt till sin laglott enligt ärvdabalken. Laglotten är halva arvslotten. Detta innebär att om du exempelvis skulle testamentera all din kvarlåtenskap till din vän, så kan dina barn jämka testamentet och begära att få ut sin laglott. De har då rätt att få ut hälften av vad de skulle ha fått om du inte skrivit något testamente. Inga andra än bröstarvingar har denna rätt. Dina eventuella syskon, föräldrar eller andra släktingar kan alltså inte jämka testamentet för att få ut något arv.

Räkneexempel:

Vi ponerar att du, när du dör, äger en lägenhet till ett värde av 2 000 000 kronor samt att du har pengar på banken till ett värde av 100 000 kronor och inga skulder. Du har skrivit ett testamente som säger att din vän ska ärva allt. Vi ponerar att du har två barn som är i livet när du dör.

Om dina barn är passiva i sex månader från det att de fick del av testamentet, så får din vän allt (lägenheten och 100 000 kronor). Om dina barn däremot jämkar testamentet för att få ut sina laglotter, så har de rätt till 525 000 kronor var. Om du inte hade skrivit något testamente så skulle ju dina barn ha fått dela på 2 100 000 kronor; deras arvslott är därmed 1 050 000 kronor var. Deras laglott blir då hälften av det, det vill säga 525 000 kronor.

Dina barn får således 525 000 kronor var och din vän får resten; 1 050 000 kronor.


Det förstärkta laglottsskyddet

Om du vill ge din vän en gåva under din livstid så kommer det inte att aktualisera reglerna i ärvdabalken; du är fri att göra vad du vill med din egendom under din livstid. Det finns dock undantag till denna regel. Om du ger någon en gåva under din livstid, men gåvan går att likställa med ett testamente, så aktualiseras det förstärkta laglottsskyddet. Lagregeln omfattar dels gåvor som äger rum strax innan dödsfallet - eller åtminstone när givaren trodde att han eller hon snart skulle dö. Dels gåvor där givaren behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen.

Följden av att det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras, är att gåvotagaren (alltså din vän i den här fallet) kan bli återbetalningsskyldig till dina barn motsvarande deras rätt till laglott. Om du ger ett penningbelopp till din vän innan du dör, med förbehållet att du ska ha rätt att ändra beloppet eller ta tillbaka beloppet fram till din död, så kommer det förstärkta laglottsskyddet högst sannolikt att aktualiseras eftersom du då behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen.

Om du behåller pengarna på något av dina konton och säger till din vän att han ska få dem när du dör, så kommer ett sådant förordnande inte att vara giltigt. Du måste alltså i så fall upprätta ett juridiskt korrekt testamente för de pengarna.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du antingen ge pengar i gåva till din vän nu medan du lever. Om du begränsar din väns möjlighet att nyttja pengarna fram till din död, så kommer det dock troligtvis att aktualisera det förstärkta laglottsskyddet.

Du kan istället testamentera pengar till din vän. Då får din vän det penningbelopp du bestämmer (eller en procentuell summa från din totala kvarlåtenskap) när du har avlidit. Om den summan inkräktar på dina bröstarvingars rätt till laglott kan dina bröstarvingar jämka testamentet inom sex månader och då få ut sina respektive laglotter, sedan får din vän det som blir kvar.

Det är viktigt att ett testamente upprättas så att det uppfyller de lagstadgade formkraven, samt att det skrivs på ett tydligt och otvetydigt sätt. Om du vill få ditt testamente upprättat av en jurist, erbjuder Lawline juristbyrå den tjänsten. Maila mig om du vill ha juristbyråns hjälp att upprätta testamentet.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till framöver!

Edith GrundinRådgivare