Hur kan jag fördela min kvarlåtenskap genom testamente?

2019-07-15 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga om testamente. Jag har en bostadsrätt som jag önskar att den ärvs av tre personer i lika proportioner (dvs. 33%): min mamma (bor utomlands, EU), min son (bor utomlands, EU) och min närmaste vän (bor i Sverige). Jag antar att de kommer behöva sälja bostadsrätt för att komma åt pengar. Hur kan man lösa med hjälp av juridiken? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett testamente är relativt enkelt att utfärda. Enligt reglerna i ärvdabalken finns det två formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. För det första måste testamentet vara skriftligt, och för det andra så måste undertecknandet av testamentet bevittnas av två vittnen. Vittnena behöver inte veta det exakta innehållet av ett testamente, men de behöver veta att det är ett testamente som de bevittnar.Du kan sedan ange precis vad du vill i ditt testamente (dvs du kan fördela egendomen hur du vill). Exempelvis kan du utan problem skriva i testamentet att din mor, din son och din vän ska dela på bostadsrätten (eller värdet därav). Om de inte säljer själva bostadsrätten så kommer de istället att äga den tillsammans.


Det kan dock vara värt att veta att dina bröstarvingar (avkomlingar) har rätt till minst sin laglott vid din bortgång. Laglotten är hälften av vad arvingen skulle fått om den legala arvsordningen följts, dvs om inte ett testamente finns. Om din son är den enda avkomling du har så kan denne vid din bortgång jämka testamentet och på det sättet istället få rätt till halva din egendomsmassa, oavsett hur mycket du testamenterar bort.

Jag hoppas du finner svaret användbart!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2314)
2019-12-14 Till vem får man testamentera?
2019-12-09 Kvarlåtenskap?
2019-12-08 Testatorns vilja följs inte
2019-12-08 Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns

Alla besvarade frågor (75562)