Hur kan jag fördela arvet till mina barn?

2020-03-30 i Laglott
FRÅGA
Hej, Undrar om man kan bestämma (via testamente) att fördela arvet (all min egendom) olika efter min bortgång?Till exempel att arvet skall fördelas 60% och 40% mellan mina två barn! Notera att jag är inte gift.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det inget testamente skrivet, kommer dina tillgångar att fördelas lika mellan dina två barn (bröstarvingar).

Skriver du däremot ett giltigt testamente så kan du i viss mån reglera hur arvet ska fördelas, även dina barn emellan.

Huvudregeln är att dina barn alltid har rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är hälften av ditt arv, så eftersom du har två barn kommer barnen alltid ha rätt till en fjärdedel var av ditt arv. Laglotten utgör då hälften av ditt totala arv. Se 7:1 Ärvdabalken.

Den andra hälften av arvet kan då fördelas som du själv önskar med ett testamente.

Fördelningen skulle i sådana fall kunna vara 25% till Barn X och 75 % till barn Y genom testamentet.

Exempel: Anta att en förälder efterlämnar ett arv på 100 000 kr och har två barn. Dessa barn har enligt lag, laglotten rätt till 25 000 kr vardera. Men genom testamentet så kan det ena barnet få 50 000 + 25 000 från sin laglott vilket blir 75 000 kr. Och det andra barnet får då sin laglott på 25 000 kr.

Observera att testamentet aldrig kan göra så att ett barn får mindre än 25 000 kr i exemplet. Resterande 50 000 kr kan fördelas hur du vill genom ett testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89990)