FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag12/09/2018

Hur kan jag få skydd för mitt firma namn om ett annat bolag använder det utan registrering?

Gällande varumärkesskydd. OM jag startar ett företag enskild firma i Östersund. registrerar den hos bolagsverket med det firmanamn jag vill ha. Har kollat att inget annat bolag använder det i Sverige. Om en annan företagare använder det namnet men ej har registrerat det även om det är ett AB denne har. Får han använda det namn jag har registrerat o vill skydda. Bägge företagen finns i samma län ett AB som är registrerat med ägarens namn + AB jag har enskild firma men registrerat det namn jag vill använda för att skydda det. Kan jag vinna i ett tvistemål om han vägrar byta namn? Hur bär jag mig åt. Har inte råd att förlora ett tvistemål men det känns som jag har rätten på min sida.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det är lite oklart i frågan om du avser skydd för firmanamn enligt firmalagen eller varumärkesskydd enligt varumärkeslagen. Jag utreder därför båda nedan och du kan ta del av den information som passar din situation bäst.

Ensamrätt till ett varumärke

Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma på två olika sätt. Antingen ansöker man om registrering 1 kap 6§ Varumärkeslagen (VML) eller så kan man få skydd för varumärket genom inarbetning 1 kap 7§ VML. Ett inarbetat skydd uppkommer automatiskt när ett varumärke når sådan status att en betydande del av kundkretsen i fråga associerar varumärket med en viss produkt – eftersom ni är i samma län tänker jag mig att aktiebolaget i fråga kanske har inarbetat ensamrätt till detta varumärke men det är ett ganska högt ställt krav. Mycket ska alltså till för att nå skydd för sitt varumärke genom inarbetning.

För ensamrätt genom registrering krävs att varumärket har särskiljningsförmåga,1 kap 5§ VML. Detta innebär att varumärket inte enbart får vara av beskrivande art beträffande varans/tjänstens avsedda användning, kvalitet eller geografiska ursprung m.m., 1 kap 5§ 2 st VML.

Beviljad ensamrätt innebär att ingen annan än den som innehar ensamrätten utan dennes tillstånd får använda tecken som är identiskt med varukännetecken för produkt av samma slag, ger risk för förväxling eller liknar varukännetecken som är känt inom en betydande del av kundkretsen och personen som använder detta drar nytta av det, 1 kap 10§ VML.

Ensamrätt till en firma

Ensamrätten till en firma kan uppkomma på två sätt, genom inarbetning eller registrering, 2 § Firmalagen (FL). Registrering av aktiebolag ska ske hos Bolagsverket som inför firman i bolagsregistret.

Du har vad jag förstår inte blivit beviljad ensamrätt ännu genom registrering. Om du anser att firman uppfyller kravet på särskiljningsförmåga ser jag inte varför du inte skulle få registrering beviljat.

Enligt 3§ FL får du samma skydd som för varumärke om du har ensamrätt till ditt näringskännetecken för firman.

Slutsats

Det ovan anförda blir först och främst egentligen bara gällande om ni delar en omsättningskrets. Om du genom registrering gör anspråk på ett kännetecken som en annan kanske vill skydda för att den har inarbetat varukännetecknet ska ni anses behöva samexistera med era kännetecken om inte någon part lider skada av detta annars kan domstol måsta besluta att en av er får sluta använda kännetecknet, 3§ 2 st FL jämte 1 kap 16§ VML.

Jag vill varna om att, om det gäller varumärkesskydd, det inarbetade varumärket som aktiebolaget verkar ha sedan innan, kommer att få företräde eftersom det är det äldsta anspråket i en domstolstvist, 1 kap 13§ VML.

Behöver du mer vägledning är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”