Hur kan jag få mer än 50% av tiden med mitt barn?

2019-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en 4årig dotter som jag har delad vårdnad om. Hon gråter och skriker efter mig vid varje överlämning och vill inte åka till sin pappa. Jag tror hon blir känslomässigt försummad , hon säger att hon inte älskar pappa och att han aldrig pussar eller leker med henne.Sen vissa gånger är det även bristande hygien vid bytena.Jag tror inte han skadar henne men jag tror att han försummar henne och hon vill inte vara där. Kan jag på något vis få henne mer än 50% av tiden då jag faktiskt har oro för hennes välbefinnande
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad av barn finns i föräldrabalken (FB).

Barnets bästa ska vara avgörande vid frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § FB).

Om en förälder inte uppfyller kraven för barnets bästa finns möjligheter för den andra att få ensam vårdad och begränsa umgänge med den andra föräldern (6 kap 7 § FB).

Om vårdnad

Det är rätten som beslutar om vårdnad i en vårdnadstvist (6 kap 5 § FB). Att ha vårdnaden innebär att ansvara för ett barns behov och personliga förhållanden (6 kap 2 § andra stycket FB). Vårdnadshavaren brukar till exempel fatta beslut om skolval och sjukvård. Det brukar även ofta vara hos vårdnadshavaren barnet bor.

Om umgänge

Vid delad vårdnad är det givetvis så att barnet umgås med respektive förälder under tiden de har vårdnad. Även om en förälder har ensam vårdnad har barnet som utgångspunkt rätt att umgås med den andra föräldern om så önskas. Det är alltså inte föräldern som har rätt till umgänge, utan det är upp till barnet i frågan.

För att ansöka om ensam vårdnad

Du och den andra föräldern kan gemensamt bestämma om att du ska ta hand om samt umgås mer med barnet. Om ni inte kan komma överens finns möjlighet för domstol att ta upp fallet. Frågor om vårdnad, boende och umgänge tas normalt upp som en tvist i tingsrätten i orten där barnet bor (6 kap 17 § FB). Du lämnar då in en stämningsansökan. Det är många faktorer som spelar in i om en förälder ska ha rätt till ensam vårdnad eller ej, men om det visar sig att er dotter far illa är det en klart påverkande faktor. Det krävs ofta utredningar från socialnämnden innan beslut kan fattas. Du kan läsa mer om domstolsförfaranden vid vårdnadstvister och hur du går till väga på Sveriges domstolars hemsida.

Vad bör du göra?

Normalt sett anses det vara barnets bästa att ha kontakt med båda sina föräldrar (6 kap 2 a § FB). Som sagt är det dock din dotters egna åsikt som ska vara avgörande i frågan. Om du faktiskt tror att din dotter mår dåligt hos sin pappa kan det vara lämpligt att ansöka om ensam vårdnad. Rätten kan då också, gällande umgänge, besluta om umgängesstöd under tiden din dotter träffar sin pappa. Detta är en person utsedd av socialnämnden som ser till att allt går rätt till under umgängestillfällena (6 kap 15 c § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80629)