FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/10/2022

Hur kan jag få ett kontaktförbud mot någon?

Hej! Jag hade tidigare skurit kontakten med en av mina föräldrar då jag fick nog av hen då jag tyckte att hen betedde sig väldigt dåligt mot mig under en längre tid. Efter några månader (sisådär 7-9 månader) så återupptog jag kontkaten igen för att jag kände att det kanske skulle kunna funka igen. Jag har numera börjat fundera på att skära denna kontakt igen för att hen verkar inte ha förändrats för det bättre och jag tror att det är bäst att jag tyvärr accepterar det och går vidare. Det jag undrar är hur möjligt hade det varit att få ett kontkatförbud mot hen. Hen har inte misshandlat mig fysiskt under min uppväxt men hon har däremot varit en väldigt dålig förälder. Hen har varit en av dem grövre anledningarna till min nuvarande depression och PTSD pga hens alkohlism, narcissism samt allmänna extremt dåliga beteende, både under uppväxt och nu. Varför jag funderar på kontkatförbud är för att när jag skar kontkaten med hen den första gången så verkade hen inte riktigt förstå det själv. Hen försökte gång på gång kontakta mig genom telefonsamtal, sms, mail och genom att skicka bekanta för att prata med mig (för att nämna några få exempel) fastän jag var tydlig med att jag inte ville ha någon kontakt med henne längre. Detta är uppenbarligen något jag vill undvika att det ska hända igen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om kontaktförbud regleras i lag (1988:688) om kontaktförbud.

Kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan namngiven person. Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot (1 §)

Det är en åklagare som fattar beslut om kontaktförbud (7 §). Åklagaren ska göra en riskbedömning för just ditt fall och se om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Varje beslut om kontaktförbud ska därutöver föregås av en proportionalitetsbedömning. Det innebär att skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser det kan innebära för den person som får ett kontaktförbud mot sig. 

Det finns 4 olika typer av kontaktförbud som åklagare kan besluta om:

  • Ordinärt kontaktförbud: Innebär att förbudspersonen inte får besöka, kontakta eller följa efter skyddspersonen.
  • Utvidgat kontaktförbud: Innebär att förbudspersonen inte får besöka eller vara i närheten av skyddspersonens bostad, arbetsplats eller andra ställen där du brukar vara. 
  • Särskilt utvidgat kontaktförbud: Förutsätter att den som ansöker sedan tidigare redan har ett beslut om utvidgat kontaktförbud och att detta har överträtts. 
  • Kontaktförbud avseende gemensam bostad: Innebär att man kan få ett kontaktförbud som innebär att förbudspersonen inte får vistas i en bostad som brukas gemensamt med skyddspersonen.  

Ett kontaktförbud ska meddelas för en viss tid, vilket är högst ett år (4 §). Om du är intresserad av att ansöka om ett kontaktförbud mot din förälder råder jag dig att ta kontakt med polisen på telefon 114 14 eller till Åklagarmyndigheten.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen, 

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”