Hur kan jag få ett kontaktförbud?

FRÅGA
Hej jag har ett ex jag har två barn med.Mamman till barnen har ett stort kontrollbehov av att veta vem jag umgås med, hur jag gör läxor med barnen osv.Min livssituation har blivit helt absurd.Hon ringer barnen å frågar med vem vi är, kontaktar dem och ställer frågor.Hur kan jag få ett kontaktförbud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information kring hur man kan få ett kontaktförbud gentemot en person. Jag kommer i mitt svar att använda mig av lag om kontaktförbud för att besvara din fråga.

Vad är ett kontaktförbud?

Förbudet avser att en person förbjuds att besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en person. Både den som skyddas av förbudet och den som förbudet avses gälla mot måste förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Detta står i 1§ lag om kontaktförbud.

När kan man få ett kontaktförbud?

Ett kontaktförbud får meddelas om det finns risk att den som vilket förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda, 1 § andra stycket lag om kontaktförbud. Normalt sett ska man blivit utsatt för brott som det också finns en dom på och att brottsligheten har varit upprepande, det är däremot inte avgörande. Har tidigare brott inte lett till lagföring görs en individuellt prövning om skuldfrågan. Det måste här finnas en konkret risk för att personen kommer begå brott riktad mot den personen förbudet gäller emot.

Ett kontaktförbud gäller under en begränsad tid men kan förlängas med max ett år i taget. Det går alltså inte att ansöka om ett kontaktförbud som gäller livet ut, 4 § Lag om kontaktförbud.

Hur ansöker man om kontaktförbud?

Det är en åklagare som beslutar om kontaktförbud, 7 § Lag om kontaktförbud. Åklagaren ska göra en riskbedömning i varje enskilt fall om det finns risk för framtida brott. Varje beslut om kontaktförbud ska därutöver föregås av en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket innebär att skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser det innebär för den person som förbudet är tänkt att gälla.

Du kan antingen ringa 114 14 till polismyndigheten och beskriva din situation eller kontakta åklagarmyndigheten, här finner du uppgifter till åklagarområden i landet https://www.aklagare.se/kontakt/.

Vad händer om förbudet överträds?

Om förbudet överträds är det att likställa med ett brott, eftersom kontaktförbud meddelas för en viss tid och ska gälla omedelbart. Den som bryter mot förbudet, döms enligt 24 § i lagen om kontaktförbud till böter eller fängelse i högst 1 år (om det inte är av ringa karaktär, exempelvis en slump att personerna kommit nära varandra) Skulle däremot den person som skyddas av kontraktet själv bryta mot det förbud hen fått beviljat kan förbudet istället avslutas i förtid.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (848)
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?
2021-03-31 Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (91095)