Hur kan jag få ensam vårdnad över mitt barn?

Jag har en dotter på 6 månaderoch hennes pappa å jag gjorde slut innan jag fick veta att jag var gravid. Han har träffat henne kanske 15 gånger sen hon kom å då är det när jag har övertalat han att komma å fått betala resa, mat å cigg åt han för att han ska komma. Jag försökte ge honom en chans att ta ansvar å vara delaktig i henne mem det har bara resulterar i att han gör allt han kan för att göra saker så svårt som möjligt för oss å är inte delaktig i nånting å sätter enbart sig själv i första hand. Hur stor chans kan jag ha att få igenom ensam vårdnad? För det här går inte, jag kan inte ens skriva henne där vi bor å ställa mig i kö för dagis

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid fråga om vårdnad av barn är Föräldrabalken (FB) tillämplig.

Vilka faktorer beaktas i en vårdnadstvist?

I beslut om vårdnad över barn ska barnets bästa stå i centrum. Man ska ta hänsyn till risken för att barnen utsätts för övergrepp eller förs bort eller far illa på något sätt, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6:2a FB).

Vid bedömning av barnets bästa tar man hänsyn till bland annat kontinuitetsprincipen och umgängessabotage. Kontinuitetsprincipen innebär att man gärna inte flyttar på ett barn från där den länge haft sitt hem och sin trygghet. Umgängessabotage innebär att någon av föräldrarna aktivt motarbetar den andra föräldern för att försvåra umgänge med mera. Det talar emot denna personens rätt till vårdnad.

Det finns en mängd saker att ta hänsyn till vad gäller barnets bästa, och det är detta som blir avgörande för vårdnadsfrågan.

På vilka sätt kan jag få ensam vårdnad?

Om ni har gemensam vårdnad över barnet kan ni avtala om att endast en förälder ska stå som vårdnadshavare till barnet. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6:6 FB).

Du kan även vända dig till familjerätten i din hemkommun. De anordnar samarbetssamtal där man som föräldrar och vårdnadshavare får hjälp att komma överens och komma till en bra lösning för barnet. Samtalen är till för att föräldrarna ska hitta former för att kunna samarbeta och kommunicera på ett sätt som är bra för barnet.

Även rätten kan besluta om ensam vårdnad för den ena föräldern. Rätten tar särskild fasta på föräldrarnas samarbetsförmåga gällande barnet (6:5 FB). Även här är barnets bästa den vägledande faktorn (6:2a FB).

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller brister i omsorgen ska rätten anförtro vårdnaden till den andra föräldern (6:7 första och andra stycket FB).

Vad kan jag göra?

Om det är möjligt att du och pappan kan lösa vårdnadsfrågan på egen hand och avtala om det är det att rekommendera. Ett annat sätt är att söka dig till kommunens familjerätt där ni kan få hjälp och vägledning i er kommunikation och samarbetsförmåga.

Om inte får kan man söka sig till domstolen som kommer att göra en helhetsbedömning av situationen med barnets bästa som vägledning. Det är många faktorer som kommer att beaktas och en komplex fråga att svara på utan vidare information.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000