Hur kan jag få bemyndigande att rättshandla för min mans räkning?

FRÅGA
Min man är sedan en tid skadad efter en stroke.Vi har ingen övergripande fullmakt, så jag hanterar ju hans räkningar mm genom vår egen informella fullmakt. Att jag har koden till hand backdosa och Mobila BankID.Det uppstår problem när han behöver skriva på papper och nu då inte kan göra det.Vissa godkänner att jag gör det, som hans fru, Andra ifrågasätter.Vad gäller? Vad ska jag göra för att få bemyndigandet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Så som jag förstår situationen har din make blivit oförmögen att tillvarata sina intressen, och därför gör du det åt honom i nuläget vilket fungerar ibland men ibland stöter ni på problem då en del betalningsmottagare och andra avtalsparter inte accepterar att du så att säga handlar i hans ställe.

Det låter som att det smidigaste för er är att försöka få dig förordnad som god man åt din make, enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken ska tingsrätten besluta om god man för den som "på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person". Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i varje kommun som utövar tillsyn över de gode män som finns i en kommun, och det enklaste lär vara att vända sig till den. Det finns också en del information på Sveriges domstolars hemsida om god man.

Det finns inget hinder mot att du som nära anhörig är god man, om du befinns vara lämplig. Ansökan ska alltså göras hos tingsrätten men överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun bör kunna hjälpa till med allt omkring.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kan makar skriva en formell fullmakt som gäller för båda att sköta den andres ekonomi m.m. för händelse att en av dom får ex. en stroke? Är det möjligt eller måste det alltid vara en god man som tingsrätten beslutat om?
2017-01-02 22:05
Kommentera
Relaterat innehåll