Hur kan jag bli samägare till sambos hus?

FRÅGA
Hej Har varit särbo med anledning av att jag har skuldsanering och nu är den klar.Jag blir nu sambo och flyttar in i ett hus som hon köpte för 5 månader sedan och som jag skall äga till hälften är vår tanke.Tror inte bank godkänner mig som låntagare trots bra lön nu (ingen aning) efter en skuldsanering finns det något annat vi kan göra då vi båda vill bo i orubbat bo om något skulle hända vi har barn båda sen tidigare äktenskap.
SVAR

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Gåva av fast egendom

Om du inte har möjlighet att köpa en del av fastigheten av din sambo är det ändå möjligt att bli delägare genom gåva. För gåva av fast egendom finns det särskilda regler i jordabalken (JB). Vid gåva av del av fastighet gäller samma regler som för köp av del av fastighet (4 kap. 29 § JB). Det är alltså möjligt att bli samägare till en fastighet (4 kap. 8 § JB).

För att gåvan ska vara giltig krävs dessutom att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att gåvoavtalet upprättas skriftligt, och skrivs under av dig och din sambo (4 kap. 1 § JB).

Andra sätt att överföra äganderätt

Till skillnad från gifta kan sambos inte genomföra en bodelning under bestående samboförhållande. Om du och din sambo skulle gifta er hade det dock varit möjligt att genom bodelning överföra en del av fastigheten till dig (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken (ÄktB)).

Sammanfattningsvis är det enda sättet för dig att bli samägare till fastigheten utan att kunna låna (eller skaffa pengar till ett köp på något annat sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?