Hur kan jag bevisa att det inte föreligger ett skenäktenskap?

2018-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Migrationsverket har beslutat att vårt äktenskap är ett skenäktenskap trots att vi är gifta sedan 7 år tillbaka. Hur kan jag bevisa att det inte är så? Min man har svårt med tidsuppgifter vilket vi troligtvis har fallit på.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan tyvärr inte säga varför din man inte har fått uppehållstillstånd men kan redogöra för vad som krävs för att uppehållstillstånd ska ges till en make.

Bestämmelser om uppehållstillstånd finns i Utlänningslagen (UtL).

Enligt 5 kap 3 § utlänningslagen ska uppehållstillstånd ges till makar. En förutsättning för detta är att sökande har visat att det föreligger en civilrättslig giltigt äktenskap. Om det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap föreligger det en presumtion för att sökande skall beviljas uppehållstillstånd. Det är då Migrationsverket som ska göra det sannolikt att äktenskapet enbart har ingåtts för att sökande ska få uppehållstillstånd. Bedömningen ska göras utifrån objektiva grunder och visa på konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta äktenskapet (MIG 2007:60).Det kan exempelvis handla om attparet har svårt att kommunicera, man har ingen bostad där man ska bo tillsammans i, man har inte träffats länge, har ingen god kännedom om varandra och lämnar olika uppgifter om varandra exempelvis om utbildning, sysselsättning, intressen och vänner. Det ska göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.

Ansökan kan avslås om man har undanhållit uppgifter eller gett felaktiga uppgifter som har betydelse för att få tillstånd. Desamma om makarna inte bor tillsammans eller har avsikt att göra det, 5 kap 17 a § UtL.

Förutom detta finns det ett försörjningskrav. Fram till 19 juli 2019 ska anknytningspersonen kunna försörja sig själv och den sökande samt ha en tillräckligt stor bostad för sig och sökande, 9 § Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om äktenskapet är seriöst och försörjningskravet är uppfyllt ska uppehållstillstånd ges. Vid prövningen tas dock i beaktandet om den sökande har gjort sig skyldig till brott eller brottslighet i förening med misskötsamhet, 5 kap 17 § UtL.

Huvudregeln är att om man får uppehållstillstånd på grund av anknytning till maka/make så ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om man inte har bott utomlands tillsammans under en längre tid eller om det inte står klart att det är en väletablerad relation. Tillståndet gäller ofta 2 år, men inte absolut. Om en relation upphör under de 2 åren så kan tillståndet återkalla, 7 kap 3 § andra stycket UtL. Om relationen består efter 2 år får man som huvudregel permanent uppehållstillstånd.

Om du är missnöjd med Migrationsverkets beslut kan du överklaga detta till Migrationsdomstolen. På migrationsverkets hemsida hittar du mer information om hur du överklagar, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Om-du-vill-overklaga.html. Det kan också vara bra att kontakta en jurist som kan driva er överklagan i domstol.

Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga !

Med vänlig hälsning,

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (785)
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd
2019-03-18 Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?
2019-03-18 Anknytningsansökan till barn

Alla besvarade frågor (66922)