Hur kan jag anmäla skolan för felbehandling?

FRÅGA
Hej!Det är så att jag vill stämma min gamla grundskola.Jag har diagnosen asperger och har inte fått någon hjälp förän förrförra året(2016).Jag borde fått hjälp mycket tidigare då jag alltid haft tydliga drag, skolans lösning var att skicka upp mig till rektorn stup i kvarten och sätta mig i enskilt rum (hände flera gånger mellan förskolan till 9an).Allting resulterade i att jag hade 16 IG-varningar sista terminen innan gymnasiet som min faders fru fick hjälpa mig ordna (för att skolan helt enkelt inte gjorde det) och jag fick även läsa på sommarskola för att klara det sista.Jag har idag problem som förmodligen inte hade varit såhär stora om jag fått hjälp tidigare.Fick 0 hjälp av skolan och inte ens när min mor var dödligt sjuk i cancer fick jag någon hjälp.Jag vill att rätt ska vara rätt och att skolan ska bli straffad, så hur går jag till väga och vad kan jag göra?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga utgår jag från att du gick i kommunal skola vilket gör skolan till en myndighet. Det finns två sätt att angripa ditt problem. Du kan vända dig till två olika granskningsnämnder.

Den första är Justitieombudsmannen (JO) som har tillsyn över myndigheter. När någon känner sig felbehandlad av en myndighet kan anmälan göras till JO som inleder en utredning av den myndigheten. JO ser då över verksamheten och kan utfärda kritik och vilka åtgärder som bör vidtas för att rätta till problemet.

Den andra vägen du kan ta är att anmäla skolan till Skolinspektionen som utövar till syn över skolorna i Sverige. De flesta anmälningar till Skolinspektionen handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, blir utsatta för mobbning eller inte får den undervisning de har rätt till. Du kan också anmäla andra brister i den pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen och eleverna. Skolinspektionen granskar om skolan har brutit mot de regler som finns för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Granskningen utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten. Dock gör de bara en utredning om eleven går kvar på skolan.

Lärare kan också anmälas till Skolinspektionen om du anser att någon har agerat olämpligt eller oskickligt. Då tar Skolinspektionen vidare den anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd som kan utfärda en varning eller återkalla legitimationen.

Om du varit utsatt för mobbning eller kränkningar kan du även vända dig till Barn- och elevombudet (BEO). Om en skola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du anmäla det till BEO. Det kan till exempel handla om mobbning eller kränkande behandling. BEO gör en opartisk granskning av om den skola som har blivit anmäld har följt reglerna. BEO kan också kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning. Då företräder BEO eleven i domstol.

Hoppas det här hjälper dig annars är du välkommen att använda dig av våra andra tjänster.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98546)