Hur kan jag ändra min arvsföljd?

2021-02-12 i Testamente
FRÅGA
Hej,jag vill att mitt arv skall gå till cancerfonden men tyvärr kommer jag att sannolikt dö för min fru som då ärver "hela" mig . Vad gör jag då? Vad gäller kan jag skriva mitt önskemål innan hon dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan mitt arv gå till Cancerfonden?

Om du vill har du en möjlighet att upprätta ett testamente och på så sätt ändra arvsordningen som annars skulle tillämpats när du avlider. Genom ett testamente kan man föreskriva till vem och på vilket sätt man vill att ens kvarlåtenskap fördelas när man avlider.

Om du vill att ditt arv ska gå till Cancerfonden kan du upprätta ett testamente och uttrycka din vilja. Din fru kommer bara att ärva dig om du inte upprättar något testamente. Den efterlevande makens arvsrätt är lagstadgad men tillämpas bara om den avlidna inte skrivit testamente – testamentet sätter alltså de lagstadgade arvsreglerna åt sidan. Om du upprättar ett testamente som föreskriver att ditt arv ska tillfalla Cancerfonden kommer det alltså gå före din frus arvsrätt, och din kvarlåtenskap kommer således att tillfalla Cancerfonden.

Kan min fru ärva mig och arvet sedan gå till Cancerfonden?

Om du vill att din fru ska ärva dig, förutsatt att du avlider innan henne, men att ditt arv senare ska tillfalla Cancerfonden är det också möjligt. Det kallas sekundosuccession, en slags uppskjuten arvsrätt.

Du kan upprätta ett testamente och skriva att din vilja är att din fru ska ärva dig med fri förfoganderätt, men när hon sedan avlider ska det hon ärvde av dig tillfalla Cancerfonden i ett andra led. På det sättet får din fru ta del av arvet från dig, men när hon avlider går ditt arv vidare till Cancerfonden.

Vad bör jag tänka på om jag upprättar ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det uppfyller lagens formkrav. Ett testamente måste vara skriftlig och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara någon närstående eller någon som ska ta del av testamentets fördelning (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)