Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

2020-12-02 i Faderskap
FRÅGA
Hur kan fadern få rätt till barnet om faderskapet inte fastställs?Fadern och modern var inte längre tillsammans när barnet föddes vilket gjorde att modern inte ville att barnet skulle ha kontakt med fadern och valde att föda barnet utomlands. Faderskapet har inte fastställts men fadern vill gärna vara del av barnets liv. Modern bor nu i Sverige men vägrar kontakt med fadern. Barnet kan vara i Sverige men även i moderns hemland med släktingar. Vad kan man göra i denna situation?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB.

Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?

Den enda som har möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap är barnet (3 kapitlet 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan och har därför en indirekt möjlighet att genom barnet väcka talan om fastställande av faderskap. Även socialnämnden kan föra barnets talan och på så sätt väcka talan i samband med att de försöker utreda vem som är pappan till barnet (3 kapitlet 5 § andra stycket FB). En person som anser sig vara far till barnet har alltså ingen rättslig möjlighet att väcka talan om att han ska fastställas som fader.

Socialnämndens utredningsskyldighet

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskap fastställs (2 kapitlet 1 § FB). En person som vill bli fastställd som far till barnet kan alltså kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (2 kapitlet 2 § FB) och förklara att personen tror sig vara far till barnet. Det är dock socialnämnden som gör utredningen och det är också de som väljer hur denna ska genomföras, men om en potentiell pappa hör av sig och hävdar att han är far till barnet så finns möjligheten att socialnämnden utreder detta vidare.

Socialnämndens utredningsskyldighet gäller dock förutsatt att barnet har hemvist i Sverige, alltså att barnet ska anses bo i Sverige (2 kapitlet 1 § FB). Du skriver i din fråga att modern numera bor i Sverige och det vanliga är att barnet anses ha hemvist där modern bor. Men hemvisten kan också bestämmas på så sätt att man blickar framåt och om det är så att det är troligt att barnet kommer att bo och växa upp i Sverige så ska barnet anses ha hemvist här. Detta är dock en fråga som bedöms i varje enskilt fall. Men även om socialnämnden inte har någon skyldighet att göra en faderskapsutredning om barnet inte har hemvist i Sverige så innebär inte det att de inte har möjlighet att göra en sådan ändå, men det är upp till socialnämnden att avgöra om de vill göra en sådan eller inte.

Sammanfattning och råd

Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. Barnets mamma och socialnämnden har möjlighet att föra barnets talan. En person som anser sig vara barnets pappa har dock ingen möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap. Det personen kan göra är att kontakta socialnämnden i den kommun där barnet bor och förklarar situationen. Socialnämnden kan då i sin tur väcka talan om fastställande av faderskap när de gör sin faderskapsutredning. Om barnet har hemvist (bor) i Sverige så har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är barnets far, men även om barnet inte anses ha hemvist i Sverige så har socialnämnden möjlighet att ändå göra en faderskapsutredning. Den bästa chansen en person som vill bli fastställd som ett barns far har är alltså att kontakta socialnämnden.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91294)