Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

Hej

ett ogift par som testamenterar att allt ska delas mellan dom maken dör och hustrun har 250000 maken har 150000 hustrun dör 30 år senare

maken har en syster hustrun har 2 systrar

hur fördelas arvet ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ett ogift par har testamenterat så att de skall ärva av varandra. Mannen i förhållandet avlider och lämnar kvinnan kvar med både mannens och kvinnans tillgångar. Nu är din fråga hur arvet skall fördelas när kvinnan också avlider.

Den aktuella lagen att titta på när det kommer till arv är Ärvdabalken (ÄB).

Vad gäller?

Eftersom parterna inte längre lever och det inte finns någon annan arvtagare nämnd i testamentet behöver ni inte längre ta hänsyn till det. Istället kommer det vara den vanliga arvsordningen som är vägledande i den aktuella situationen.

Arvsordningen är en turordning på vilka som får ärva. Där barnen är de som är berättigad arvet från sina barn först (2 kap. 1 § ÄB). Är det dock så att det inte finns några barn på partens sida så är det först och främst föräldrarna till den avlidne som ärver. Om det inte finns några föräldrar kvar så är det syskonen som ärver (2 kap. 2 § ÄB).

I detta fall eftersom det endast finns syskon kvar på bägge sidor är det därför de som kommer ärva.

Kan mannens syskon ärva efter att kvinnan avled?

Eftersom testamentet endast sa att kvinnan och mannen skulle ärva varandra så är det endast det som gäller. Syskonen på mannens sida förlorar därför sin arvsrätt till hans tillgångar eftersom det är han som dör först. Den efterlevande kvinnan som får alla tillgångar från mannen ärver därför hans pengar och de blir till hennes egna. På detta vis är det därför endast hennes syskon som sedan är berättigad att dela på pengarna när hon avlider (2 kap 2 § ÄB).

Sammanfattning

Mannens syster får därför inte ärva när både mannen och kvinnan har avlidit.

Jag hoppas nu att jag tolkade din fråga korrekt och att du fick svar på din fråga! Är det så att du har följdfrågor så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Jag rekommenderar även att boka en tid med en av våra duktiga jurister om du skulle behöver mer praktisk hjälp med just din situation.

Allt gott!

Vänligen,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning