Hur kan ett testamente bli ogiltigt?

2021-03-04 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vad gäller för att ett testamente blir ogiltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente kan bli ogiltigt under ett antal förutsättningar som anges i ärvdabalken (ÄB), jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på dig fråga.

Testamentet uppfyller inte formkraven

För att ett testamente ska vara giltigt kräver det att man uppfyller vissa formkrav. Lagen kräver för det första att testamentet ska vara skriftligt. Dessutom ska testamentet undertecknas av testatorn varav två vittnen ska bevittna detta och underteckna. Vittnena bör även anteckna yrke, hemvist och tid för bevittnande vid sina namnteckningar (10 kap. 1 § och 2 § ÄB).

Testatorn har varit obehörig

Vidare krävs att testatorn varit behörig att skriva testamente för att ett sådant ska vara giltigt. Att testatorn är obehörig skulle exempelvis kunna vara för att denne är omyndig och vill testamentera bort egendom som hen inte själv får råda över (9 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ÄB).

Testatorn var under påverkan av psykisk störning

Ett testamente är även ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Avgörande är testatorns psykiska tillstånd vid skrivandet av testamentet. En psykisk störning kan innefatta både tillfälliga störningar skapad av exempelvis alkohol eller narkotika men även långvariga problems som exempelvis psykossjukdomar (13 kap. 2 § ÄB).

Testator har blivit tvingad, övertalad eller lurad

Ett testamente kan bli ogiltigt om testatorn har blivit tvingad eller övertalad av annan att skriva testamente. Avgörande blir om någon annan missbrukat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (13 kap. 3 § första stycket ÄB).

Testamente kan även bli ogiltigt om testatorn blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller annars missförstått de faktiska omständigheterna som var avgörande för hens vilja att skriva testamente (13 kap 3 § andra stycket).

Sammanfattning

Ett testamente kan alltså bli ogiltigt om det inte uppfyller formkraven som uppställts i lagen, testatorn varit obehörig, påverkad av psykisk störning eller blivit tvingad, övertalad eller lurad. Det räcker att någon av dessa omständigheter är uppfyllda för att testamentet ska bli ogiltigt.

Notera dock att det enbart är arvingar som har rätt att väcka en talan mot ogiltighet av ett testamente, att detta måste göras inom sex månader efter att hen erhöll testamentet samt att bevisbördan i de allra flesta fall ligger på den som klandrar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96531)