Hur får endast några specifika i familjen ärva en fastighet?

Min far äger en skogsfastighet jag har 2 halvsyskon från min fars sida varav 1 han ej vill ska ha något, kan min far på något sätt skriva över fastigheten på min mor som då gör så jag och mitt ena syskon ärver allt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din far endast vill att din ena halvbror inte ska ärva någon andel i just skogsfastigheten. Skulle jag missuppfattat detta är du mer än välkommen att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Regler om arvs-och testamentsrätt finns i Ärvdabalken


Upprätta ett testamente

Det finns lite olika regler som reglerar din situation i Ärvdabalken men jag skulle säga att det enklaste alternativet är att din far upprättar ett testamente med ett villkor om att din ena halvbror inte har rätt att ärva något i skogsfastigheten. Det går också att utforma samma testamente på så sätt att det endast är du, din andra halvbror och mor som ska ärva skogsfastigheten. Skulle det dessutom vara så att din far inte vill att din ena halvbror ska ärva någonting i hans tillgångar går det utforma testamentet så att din ena halvbror endast har rätt till sin laglott. Med laglott menas om ett testamente utformas på så sätt att din bror endast har rätt till sin laglott har han endast rätt till hälften av sin andel i det som er far lämnar till var och en av er bröder om allt hade delats lika mellan er (7 kapitlet 1§ ÄB). 


Vidare finns reglerna om upprättande av testamente  i Ärvdabalkens tionde kapitel (10 kapitlet ÄB). Här ställs det upp olika bl.a. krav på hur man upprättar ett giltigt testamente, vem som får vara vittne till ett sådant för att det ska bli giltigt osv. som kan vara bra att veta. 


Hjälp med testamente

Behöver du hjälp med upprättandet av ett sådant testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga! Uppkommer fler frågor tveka inte att ställa en ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”