FrågaFAMILJERÄTTFaderskap07/03/2019

Hur kan en pappa involveras i sitt barns liv när mamman undanhåller barnet från honom?

Hej!

Min bror har ett ex som var gravid med hans barn. Hon blev konstigare och konstigare under graviditeten och blev väldigt fientligt mot min bror utan anledning. (har läst att det kan hända under graviditet). Min bror har försökt vara involverad trots allt eftersom han verkligen är glad över att bli pappa, men hon låter han inte veta något eller vara med på något som handlar om barnet. Hon hotade med att hon inte skulle säga till han när deras barn föds och att han inte skulle få träffa sitt barn. Jag fick precis höra att hon har ringt min bror och sagt att barnet nu är fött och att han inte kommer få träffa sitt barn. Är detta lagligt? Det känns som att det inte borde vara lagligt att undanhålla ett barn från en pappa som försöker vara involverad? Speciellt utan någon som helst anledning.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns i föräldrabalken (FB).

Din bror måste registreras som barnets juridiska förälder

Ett första steg på vägen för att din bror ska kunna involveras i barnets liv är att se till att han registreras som barnets juridiska pappa. Nedan beskriver jag hur det går till.

När ett barn föds har socialtjänsten ett ansvar att fastställa vem pappan till ett barn är, FB 2 kap 1 §. Detta görs ofta genom att föräldrarna tillsammans bekräftar att den aktuella pappan är pappa till barnet, FB 1 kap 4 §. I och med din brors situation utgår jag från att detta inte har skett. För att få faderskapet fastställt är socialtjänsten skyldig att starta en faderskapsutredning om det är oklart vem som är pappan, FB 2 kap 1 §. En sådan utredning går främst ut på att hämta information från modern. Om exet är så pass fientligt inställd till din bror som du uppger är det möjligt att hon inte kommer att vara särskilt behjälplig. Min rekommendation blir då att din bror tar kontakt med den familjerättsliga delen av socialtjänsten, i många kommuner kallad Familjerätten, i den kommun där barnet är folkbokfört. Socialtjänsten har då möjlighet att i domstol väcka talan om att din bror ska fastställas som pappa till barnet, FB 1 kap 5 §. Som underlag för detta används ibland ett DNA-test. Domstolen ska fastställa faderskapet om DNA-testet visar att din bror är pappa till barnet.

En förälder har ingen generell rätt till sitt barn

När din bror har fastställts som juridisk förälder till barnet har han dock ingen enligt lag generell rätt till sitt barn. Det finns dock regler som talar för att din bror ska involveras i sitt barns liv, bland annat:

- Principen om barnets bästa som bland annat innebär att ett barn tros må bäst av att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, FB 6 kap 2a §.

- Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som hen inte bor med, FB 6 kap 15 §. Observera här att det är barnets rätt att träffa sin pappa som regleras och inte tvärtom. Det är båda föräldrarnas ansvar att umgänget genomförs.

Din bror bör bli vårdnadshavare för ytterligare involvering i barnets liv

För ytterligare involvering i barnets liv bör din bror bli barnets vårdnadshavare. Detta sker genom en ansökan om delad vårdnad till Skatteverket alternativt genom att din bror avtalar med sitt ex om gemensam vårdnad, FB 6 kap 6 §. Om hon skulle misstycka till ett avtal och inta en fortsatt fientlig ställning gentemot din bror kan han ansöka till domstol om att bli vårdnadshavare till barnet, FB 6 kap 5 §. Ett sådant beslut tas utifrån vad domstolen finner skulle vara barnets bästa. Ofta ses det som barnets bästa att ha två vårdnadshavare. Ett undantag kan dock vara om det föreligger samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavarna.

Som vårdnadshavare skulle din bror har rätt att bestämma om sitt barns personliga angelägenheter, så som var hen ska gå på dagis och skola, var hen ska bo, frågor angående hälsa- och sjukvård med mera, FB 6 kap 11 §. Det innebär alltså ett betydligt större inflytande i barnets liv.

Sammanfattning

Din bror behöver se till att registreras som barnets juridiska pappa för att ha någon helst "rätt" att träffa barnet. Detta görs förslagsvis genom att socialtjänsten väcker talan i domstol om att din bror ska fastställas som barnets pappa. Om exet mot all förmodan skulle gå med på att tillsammans med din bror bekräfta faderskapet hos socialtjänsten är detta dock att föredra då processen är enklare och snabbare.

Om din bror vill säkra sitt inflytande i sitt barns liv ytterligare är det en god idé att också bli barnets vårdnadshavare. Det blir han genom anmälan till Skatteverket, genom att avtala med mamman till barnet om gemensam vårdnad eller genom att ansöka till domstol om att bli barnets vårdnadshavare. Även här gäller att en domstolsprocess är värd att undvika om möjligt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”