Hur kan en ekonomisk förening hantera parkeringen?

2017-10-17 i Bolag
FRÅGA
Hej,Vi är en ekonomisk förening med en gemensam parkering. Jag tror inte vi äger marken utan kommunen upplåter den till föreningen. Nu har vi problem med bilar (som inte ägs eller är gäster till föreningens medlemmar) som utnyttjar parkeringen. Vad kan vi göra för att stävja detta? Parkeringen är skyltad som "privat mark".m.v.h.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuell lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP

Ni kan alltså ta ut kontrollavgift vid olovliga parkeringar. Det räcker däremot inte att det står privat mark. Det ska helt enkelt så som ni vill att parkeringen ska användas. I ert fall är ett alternativ att det står "Endast för boende och besökare till boende i området" i en tydligt förlagd skyltning vid infarten till och inom parkeringen. Ni kan anlita ett parkeringsbolag som upprättar denna skyltning, övervakar parkeringen emellanåt och utfärdar kontrollavgifter åt er räkning samt finns tillgängliga när ni ringer dem. Uppstår tvister om kontrollavgiften får parkeringsbolaget normalt handlägga dessa.

Kontrollera först och främst vem det är som äger marken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95695)