FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag17/10/2017

Hur kan en ekonomisk förening hantera parkeringen?

Hej,

Vi är en ekonomisk förening med en gemensam parkering. Jag tror inte vi äger marken utan kommunen upplåter den till föreningen. Nu har vi problem med bilar (som inte ägs eller är gäster till föreningens medlemmar) som utnyttjar parkeringen. Vad kan vi göra för att stävja detta? Parkeringen är skyltad som "privat mark".

m.v.h.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuell lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP

Ni kan alltså ta ut kontrollavgift vid olovliga parkeringar. Det räcker däremot inte att det står privat mark. Det ska helt enkelt så som ni vill att parkeringen ska användas. I ert fall är ett alternativ att det står "Endast för boende och besökare till boende i området" i en tydligt förlagd skyltning vid infarten till och inom parkeringen. Ni kan anlita ett parkeringsbolag som upprättar denna skyltning, övervakar parkeringen emellanåt och utfärdar kontrollavgifter åt er räkning samt finns tillgängliga när ni ringer dem. Uppstår tvister om kontrollavgiften får parkeringsbolaget normalt handlägga dessa.

Kontrollera först och främst vem det är som äger marken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare