Hur kan en avtala om att ett lån ska ses som förskott på arv?

2020-03-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Min bror har lånat mycket pengar från mor som han betalar av på varje månad. Vill skriva att lånat är ett förskott på arvet, samt att om jag som syster dör före mor så ärver mina barn samma summa. Hur skriver man ett sådant tillägg?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns att hitta i ärvdabalken (ÄB).

Angående lån som förskott på arv

Gåvor som en förälder ger sitt barn under sin livstid ses enligt huvudregeln som arv, ÄB 6 kap 1 §. Ett lån ses som regel inte som ett förskott på arv, men detta kan variera beroende på omständigheterna. Det har bland annat framkommit i ett rättsfall (NJA 1941 s. 62) att ett lån som inte är förenat med ränta kan ses som ett förskott på arv. Om lånet skulle avskrivas när din mor dör är även det en omständighet som kan innebära att lånet bör ses som förskott på arv.

Om det trots allt bör ses som ett lån kommer din brors skuld vid din mors död övergå till att bli en skuld till dödsboet. Det innebär att din bror kommer att behöva betala tillbaka pengarna så småningom, oavsett om det sker när din mor är vid livet eller efter hennes död.

Låneavtalet, oavsett om det finns ett fysiskt avtal eller ej, är upprättat mellan din bror och din mor. Det är i detta avtal som tillägget måste skrivas in. Hur det skrivs in spelar mindre roll då avtalsfrihet råder och särskilda formkrav för liknande villkor saknas. Det viktiga är att det tydligt framgår vad som menas i det fall att det skulle uppstå en tvist om innebörden av villkoret.

Eftersom det är din bror och din mor som är parter i avtalet vill jag också tillägga att du personligen inte kan skriva in villkoret om att det som inte betalats tillbaka ska ses som förskott på arv, utan det måste parterna i avtalet komma överens om.

Angående att dina barn ska ärva i ditt ställe

Som bröstarvinge till arvlåtaren är du först i arvsordningen. Om du skulle dö innan din mor träder dina barn in som arvtagare i ditt ställe och erhåller motsvarande din del av arvet, ÄB 2 kap 1 §. Eftersom detta redan är lagstadgat är det inget som ni själva behöver avtala om.

Sammanfattning

Min rekommendation är att du först utreder hur lånet är reglerat mellan din mor och din bror för att ta reda på om lånet möjligtvis bör ses som en gåva. I sådana fall kommer summan att ses som ett förskott på arv. Om så inte är fallet kommer skulden aldrig att försvinna plötsligt, utan den kommer att kvarstå, men istället övergå till dödsboet när din mor dör.

Vidare är lån mellan privatpersoner inget som är lagstadgat, varför avtalsfrihet råder på området. Ett villkor enligt vilket det din bror inte betalat tillbaka ska utgöra förskott på arv bör därför vara ett möjligt tillägg i låneavtalet. Detta är ett villkor som måste avtalas mellan avtalsparterna, det vill säga din bror och din mor.

Slutligen kommer dina barn alltid att få träda in som arvtagare i ditt ställe i det fall du skulle dö innan din mor.

Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade! Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1224)
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?
2021-04-29 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92054)