FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/02/2018

Hur kan domstolen avkunna dom på ett "dåligt" vittne?

Hur kan jag bli dömd i en rättegång trots att huvudvittnet inte hörts?

Jag blev dömd för sexuellt ofredande I en bastu. Två grabbar påstår att jag ska ha onanerat. I bastun fanns en medelålders man som både polisen och åklagaren struntat i att hitta. Under rättegången säger båda grabbarna att ingen sett mitt könsorgan. Helt omöjligt att bevisa något. Jag har nekat hela tiden. Min advokat ville häva hela rättegången då huvudvittnet inte fått säga sitt. Åklagarens vittne är en receptionist som beskrev grabbarnas reaktion när de gick dit och berättade och hon antog att något hänt. Ska vi vekligen ha det så här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt råder principen om fri bevisprövning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Principen innebär att det inom svensk rätt råder fri bevisföring (allt får användas som bevis) och fri bevisvärdering (rätten ska efter samvetsgrann granskning värdera bevisningen). Den fria bevisvärderingen innebär att rätten ska pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.

Jag förstår att du anser att motpartens vittne möjligen inte innehar en helhetsbild. Det kan emellertid sägas, att det inte spelar någon roll hur många vittnen eller vilket vittne som medför den avgörande bevisningen. Det är snarare en fråga fri bevisvärdering. Sålunda beror det helt på omständigheterna i respektive fall och vilken betydelse som rätten lagt vid övriga vittnens vittnesmål. Lämnar ett vittne ett väldigt trovärdigt och "bevisstarkt" vittnesmål, kan det vara nödvändigt med flera samstämmiga vittnen som talar emot. Alternativet i detta fall är att överklaga till hovrätten, alternativt klaga över domvilla (att tingsrätten begått ett grovt formellt fel). Vill du ha hjälp med detta, det vill säga, om du inte längre har en advokat, kan Lawlines jurister bistå dig; info@lawline.se.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo