Hur kan beslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen överklagas?

2021-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag är arbetslös och får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Jag ansökte om bistånd till en kortare semesterresa, och fick bifall med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Min kompis säger att han tror att beslut enligt denna bestämmelse är ett s.k. kommunalbeslut och kan därför överklagas av alla kommunmedlemmar. Är det verkligen så?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att gå igenom skillnaden mellan de olika typer av bistånd som finns. Sedan kommer jag förklara hur beslut om bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL kan överklagas.

Din fråga berör regler i socialtjänstlagen (SoL) samt kommunallagen (KL).

Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

Bistånd som avses i 4 kap. 1 § SoL är en rättighet för den enskilde. Sådana bistånd kan överklagas av den enskilde genom så kallat förvaltningsbesvär, vilket innebär att domstolen prövar såväl beslutets laglighet som dess lämplighet och kan fatta ett nytt beslut med en annan innebörd. Att någon kan överklagas som förvaltningsbesvär innebär att endast den som beslutet går emot kan överklaga.

Bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL

Bistånd som avses i 4 kap. 2 § SoL ger en kommun själva rätten att bestämma om de anser att det finns särskilda skäl att ge bistånd. Ett sådant bistånd som du beviljats utgör inte en alltså rättighet eftersom kommunen kan bestämma själva om du ska få sådant bistånd eller inte. Eftersom ingen har rätt till bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL går det inte att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär.

Sådana beslut måste istället överklagas genom en så kallad laglighetsprövning (13 kap. 2 § KL). Då prövas bara beslutets laglighet det vill säga om det gått till på rätt sätt enligt gällande lagar. Detta betyder i sin tur att beslutet kan överklagas av alla kommunmedlemmar.

Sammanfattning

Din kompis har alltså till största delen rätt. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL överklagas genom laglighetsprövning och beslutet kan därmed överklagas av alla kommunmedlemmar. Detta beror dock inte på att det är ett kommunalt beslut. Istället är det på grund av att den typ av bistånd du beviljats inte är en rättighet eftersom kommunen får bestämma om det finns skäl att ge bistånd.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96515)