Hur kan barnen ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom?

2020-09-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej hur ska jag utforma ett testamente så att min make ärver i första hand och tvärtom men att det sedan efter bådas bortgång övergår till våra två gemensamma barn som enskild egendom? Inga särkullbarn finns.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv och testamente. Då du eller din make avlider först så kommer den efterlevande maken att ärva den avlidne, då ni har endast gemensamma barn (ÄB 3 kap. 1 §). Den efterlevande maken kommer dock att ärva den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Med det menas att efterlevande maken inte kan t.ex. testamentera eller ge bort kvarlåtenskapen. Ni ärver alltså varandra eftersom ni har endast gemensamma barn och inga särkullbarn. För att säkerställa att arvet till era barn blir enskild egendom så kräver det att både du och din make skriver i era testamenten att er kvarlåtenskap ska vara enskild egendom för era barn. På detta sätt så säkerställer ni att oberoende i vilken ordning som ni avlider så kommer era gemensamma barn att ärva er kvarlåtenskap som enskild egendom.

Sammanfattning:
Den efterlevande maken ärver den avlidne maken med fri förfoganderätt om makarna har endast gemensamma barn. För att säkerställa att de gemensamma barnen ärver kvarlåtenskapen som enskild egendom så är det lättast om båda makarna skriver att egendomen ska ärvas som enskild egendom i sina testamenten, då det inte spelar någon roll efter det om vem som avlider först.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (621)
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet
2021-02-09 När måste arvskifte göras?

Alla besvarade frågor (89823)