Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

2021-11-11 i Bodelning
FRÅGA
I bodelningsavtalet har vi nu i efterhand upptäckt att det blivit fel fastighetsbeteckning. Hur åtgärdar man det enklast?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Kraven för giltighet är att bodelningsavtalet ska vara upprättat skriftligen och vara underskrivet av båda parter (9 kap. 5 § ÄktB).

Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att det endast rör sig om en felskrivning som ni båda är överens om att ändra och i sådana fall är det inga problem att göra ändringen. Ändringen går att göra på två olika sätt. Ni kan antingen göra ändringen direkt i det befintliga avtalet eller välja att upprätta ett nytt avtal som ni båda skriver under. Något som är viktigt att komma ihåg om ni väljer att upprätta ett nytt avtal är att skriva att det nya avtalet ska gälla framför det gamla avtalet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Felicia Sandvik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?