Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i bostadsrättsförening?

Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i Brf?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom en bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening regleras svaret på din fråga i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar (EFL)

När extrastämma kan begäras

Enligt 9 kap. 14 § bostadsrättslagen så ska bestämmelserna i 6 kap. EFL tillämpas gällande föreningsstämman. Av 6 kap. 12 § EFL framgår att det finns tre sätt att få till stånd en extrastämma, dessa är:
- om styrelsen anser att det finns skäl att göra det
- om en revisor i föreningen skriftligen begär att en extrastämma ska sammankallas, eller
- om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar (eller den mindre andel som framgår av föreningens stadgar) skriftligen begär att en extrastämma ska sammankallas.

Om en tiondel av föreningens medlemmar vill begära att en extrastämma ska sammankallas så måste begäran innehålla en önskan om att stämman ska behandla ett angivet ärende. Det måste alltså finnas ett specifikt ämne som ska behandlas på extrastämman för att styrelsen ska vara skyldig att sammankalla den.

Om en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär att extrastämma ska sammankallas så ska styrelsen utfärda kallelsen inom två veckor från att de begäran kom in till styrelsen (6 kap. 12 § EFL). En kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman äger rum (6 kap. 18 § EFL). Om styrelsen inte utfärdar kallelse inom denna tid kan ni vända er till bolagsverket och ansöka om att de ska kalla till stämma. Information om hur detta går till hittar du här.

Att tänka på

Enligt 9 kap. 14 § bostadsrättslagen framgår bland annat att om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Regler som kommit till på grund av covid-19

På grund av covid-19 har riksdagen stiftat en tillfällig lag för att underlätta att hålla föreningsstämmor (lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Den innebär bland annat att styrelsen får utse ett ombud som får företräda mer än tre medlemmar och att röstning kan ske per post, även om detta skulle strida mot föreningens stadgar. På bolagsverket kan du hitta information om vad lagen innebär för just bostadsrättsföreningar, informationen hittar du här. Observera att den här lagen är tillfällig och gäller fram till den 31 december 2020.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du ha någon mer fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”