Hur ingås ett anställningsavtal och när börjar det gälla?

2017-11-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb med tillsvidareanställning med start från 1a februari 2018. Kan man skriva ett anställningsavtal framåt i tiden? Hur kan jag annars veta att min arbetsgivare inte ändrar sig och tillsätter någon annan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du blir erbjuden anställning och tackar ja till denna så har du och din arbetsgivare ingått ett anställningsavtal. Det finns nämligen inga krav på att ett sådant avtal måste vara skriftligt eller se ut på ett visst sätt, det räcker med en muntlig överenskommelse. Avtal kan absolut ingås för en tidsperiod längre fram, så har du tackat ja till erbjudandet har arbetsgivaren bundit sig vid att anställa dig i februari. Avtalet gäller alltså från den tidpunkt då du tackade ja till tjänsten.

Det är dock alltid en fördel att få ned avtalet på papper, vilket brukar göras genom att man skriver anställningsavtal. Om arbetsgivaren bestämmer sig för att anställa någon annan efter att du tackat ja till erbjudandet så begår arbetsgivaren ett avtalsbrott, även om detta inträffar innan du börjat jobba. Har du då anställningsavtalet nedskrivet blir det mycket lättare för sig att bevisa att ni faktiskt hade ett avtal och att arbetsgivaren brutit mot detta.

Begår arbetsgivaren avtalsbrott genom att frånta dig din anställning kommer det räknas som ett avskedande. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda dig krävs att du misskött dig ordentligt (LAS 18 §). Detta är svårt att göra innan du ens börjat jobba, vilket gör att ett sådant agerande från arbetsgivaren med största sannolikhet skulle ge dig rätt att kräva skadestånd (LAS 38 §).

Sammanfattningsvis har du redan ett anställningsavtal med arbetsgivaren, och skulle arbetsgivaren anställa någon annan skulle denne begå ett avtalsbrott och du skulle ha rätt att kräva skadestånd. Det är dock alltid en fördel att skriva ned avtalet för att du ska kunna bevisa att ett avtal finns om det skulle uppstå problem.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97596)