Hur höga böter får åklagaren/polisen ge för ringa narkotikabrott utifrån inkomst?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag undrar om polisen/åklagaren får ge dig en böter som är över 100% mer än vad du får i lön per månad? Det gäller ett ringa narkotikabrott.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa narkotikabrott ger nästan uteslutande böter, och åklagaren har tagit fram en praxis som säger att eget bruk, oavsett mängd och substans, leder till 30 dagsböter.

Dagsböter är uppbyggt av två aspekter, antalet dagar som bygger på straffvärdet av brottet (30 st enligt ovan), och summan per dag som bygger på dina ekonomiska förhållanden, skulder, inkomst, försörjningsplikt och liknande. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Tjänar man då inga pengar, eller har minimum lön i månaden, beräknas summan utifrån detta, och då hamnar det oftast på 50 kr. För att ta reda på den totala summan multiplicerar man antalet dagar (ex. 30) med summan (ex. 50 kr) och får då 1 500 kr. Detta är det lägsta dagsbotsbeloppet man kan få.

Då jag inte vet vad du har fått i böter, och inte heller vad din inkomst är, är det svårt för mig att säga något om vad som är en rimlig bötessumma i ditt fall. Men generellt är det minsta dagsbotsbeloppet 1 500 kr för ringa narkotikabrott, och det döms ut även om man inte har några pengar alls. Det finns en tabell som är utformad ur praxis som används för bedömningen av dagsbotsbeloppet, och beräknas oftast antingen från inkomsten du själv uppger i förhör, eller förra årets deklarerade inkomst hos skatteverket.

Om du är missnöjd med din dom kan du alltid överklaga den eller inte acceptera strafföreläggandet om det är ett sådant du fått av åklagaren, och då låta målet gå till domstol istället. Men om du har fått det lägsta beloppet, skulle jag säga att det inte går att få ett lägre bötesstraff än detta, även om du inte tjänar något. Om du inte kan betala böterna kommer de gå till Kronofogdemyndigheten så småningom. Men om du har fått ett oproportionerligt högt bötesbelopp utifrån dina ekonomiska förhållanden, så godkänn inte strafföreläggandet eller boten av polisen, och begär att ärendet ska tas upp i tingsrätt där du kan redovisa din inkomst. Men beloppet kommer inte bli lägre än 1 500 kr.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (503)
2021-04-13 Hur mycket böter får man för ringa narkotikabrott?
2021-04-09 Är det lagligt att odla opiumvallmo?
2021-03-31 Hur mäts straffet vid narkotikabrott
2021-03-30 Narkotikabrott och körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (91320)