Hur hög hyra får en hyresvärd ta ut vid en uthyrning?

2019-02-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hur mycket kan man hyra ut för i en uthyrningsdel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra regleras av 12 kap. jordabalken, som brukar kallas för hyreslagen. I lagen återfinns de omfattande reglerna om hyra av bostad och lokal. Först och främst kan konstateras att hyra är något som regleras i avtalet. Om hyresvärden och hyresgästen inte kommer överens om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt belopp, enligt 12 kap. 55 § jordabalken. Skälig hyra reglerar således hur hög hyra du som hyresvärd får ta ut vid uthyrning av en bostad.

Vad som utgör skälig hyra skiljer sig beroende på om uthyrningen avser en bostadsrätt eller hyresrätt, samt om uthyrningen sker i första eller andra hand. Enligt hyreslagens huvudregel, som inte tillämpas på bostadsrätter, ska hyran vara skälig, vilket innebär att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga bostäder, med hänsyn till bruksvärdet. Är hyran påtagligt högre än likvärdiga bostäder, så är inte hyran att anse som skälig. Bruksvärdesprincipen, som framgår av 12 kap. 55 § jordabalken, medför ett stärkt besittningsskydd då hyresvärden utan denna princip hade kunnat höja hyran och på så sätt tvinga hyresgästen att flytta självmant.

Likvärdiga bostäder med hänsyn till bruksvärdet är en jämförelselägenhet som är så lik den aktuella lägenheten som möjligt. I första hand görs jämförelsen med lägenheter på samma ort, och i andra hand beaktar man närbelägna orter. Jämförbarheten bedöms genom att beakta storleken på lägenheten, modernitet och planlösning. Husets egenskaper är även en jämförande faktor, där bullernivå, förekomst av hiss och exempelvis garage beaktas. Även husets läge och närhet till allmänna kommunikationer kan få betydelse vid fastställandet av likvärdiga bostäder när skälig hyra ska bestämmas. Tar hyresvärden ut för hög hyra kan denne bli återbetalningsskyldig enligt 12 kap. 55e jordabalken.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1413)
2019-08-25 Uppsägningstid hyresavtal
2019-08-23 Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och hyresrätt?
2019-08-23 Vilka skyldigheter har hyresgästen att återställa en lokal vid avflyttning?
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?

Alla besvarade frågor (72228)