Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?

2020-11-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! jag skriver i nuläget min kandidatuppsats. En komparativ studie mellan Sverige och Norge gällande partsinsyn och kommuniksationsskyldighet. Jag skriver specifikt om förvaltningslagen (forvaltningsloven), partsinsyn och kommunikationsskyldighet. Jag letar efter rättspraxis som rör FVL, 4 kap. 18 § partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter och FVL, 4 kap. 17 § (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).Jag undrar om ni har möjlighet till att hjälpa mig med detta. Jag är evigt tacksam för all hjälp jag kan få.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline har som princip att inte besvara skolfrågor och liknande. Om du letar efter svensk rättspraxis bör du kontakta någon av förvaltningsrätterna i Sverige. Letar du efter norsk praxis bör du ta kontakt med norska domstolar.

Om du inte redan har gjort det rekommenderar jag att du söker efter uppsatser om liknande ämnen. Om du däremot har någon fråga som inte är en skoluppgift men som rör exempelvis förvaltningsrätt, är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonrådgivningen har öppet måndag-fredag 10-16 och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91430)