Hur häver man ett bekräftat faderskap?

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA
Min far blev på sextiotalet tvingad att skriva på att han var far till ett barn uppkommet vid en tillfällig relation med en kvinna som samtidigt hade en stadigvarande relation med en annan man (som hon senare gifte sig med). Det är aldrig gjort blodprov utan det var en släkting till kvinnan som arbetade på socialkontoret som tvingade fram påskriften och då min far var ung och inte förstod annat så skrev han på. Nu på äldre dar har han träffat barnet och så har även jag och har man träffat släkten på min fars sida kan man snabbt inse att detta "barn" med största sannolikhet inte har minsta släktskap med oss. Så nu till min fråga: hur går min far tillväga för att så här långt efter testa faderskapet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Möjligheter att häva ett bekräftat faderskap:

Jag tolkar din fråga som att du och din far önskar få reda på om det finns något sätt att avsäga sig faderskapet i efterhand. Påskriften din far gjorde är vad som enligt lagen kallas för en bekräftelse av faderskap (1 kap. 4 § första stycket föräldrabalken). Om det kan bevisas att din far inte är den biologiska fadern till barnet kan en sådan bekräftelse hävas i domstol (1 kap. 4 § tredje stycket föräldrabalken).

Bevisningen som krävs är ett DNA-test. Socialnämnden kan hjälpa till med de praktiska delarna av faderskapsutredningen. Om alla parter är överens kan ni alltså kontakta dem direkt. Är det däremot så att barnet inte vill medverka till en faderskapsutredning kan din far väcka talan i domstol och där kan rätten besluta att barnet måste medverka. Talan ska väckas i domstol i den kommun där barnet har sin hemvist (3 kap. 3 § andra stycket föräldrabalken).

Sammanfattning:

Din far kan ha möjlighet att häva faderskapet om det kan bevisas att han inte är barnets biologiska fader.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll