Hur hanteras testamenterad egendom som är belånad?

Hejsan, vi är i en bodelning efter min mor där det finns en sambo involverad och en sambodelning ska göras. Det finns dock ett testamente som rör min mors del av huset och vi är lite oense om vi ska betala av hennes del av lånet eller om det ska skrivas över på honom helt och hållet). Det som står skrivet är:

" innan försäljning av fastigheten ska min sambo.... äga förhandsrätt till köp av min hälftenägda del av fastigheten ...., till ett värde av 250 0000 kr ( inkluderar skulden på 100 000 kr)

Frågan är som sagt var om lånet ska dras av köpesumman eller om han ska ta över hennes lånedel och vi får 250'.

Hoppas ni förstår och kan svara på detta.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB), och frågor om sambor regleras i Samoblagen (SamboL).


Kan sambon överta lånet?

När någon med en sambo går bort ska det först ske en bodelning om den efterlevande sambon begär det (18 § SamboL). Från din fråga verkar det som att det redan är bestämt att det ska ske en bodelning, så jag utgår från det i mitt svar. I bodelningen ingår all samboegendom (8 § SamboL). Efter bouppdelningen kommer som du sagt halva huset tillfalla din mor. När din mors sambo köper loss huset kommer det ske som en vanligt köptransaktion. Det innebär att pengarna ni får in kommer alltså först användas för att betala din mors skuld och resterande kommer vara en tillgång för dödsboet. Det går inte att "ta över" någon annans skuld, byte av gäldenär kräver godkännande av borgenären. Det är dock inte omöjligt att banken går med på att skriva över lånet på din mors sambo.


Hur ska testamentet tolkas?

Vid tolkning av arv ska fokus ligga på den avlidnes yttersta vilja (11 kap 1 § ÄB), efter som att ni känner din mor bäst har ni enklast för att avgöra vad hon ville. Som jag tolkar det du skriver finns en skuld på 100 000kr och din mor sambo skulle betala 250 000kr för att få köpa loss huset. Om så är fallet är huset en tillgång för dödsboet värd 150 000kr vilket kommer ersättas med 150 000kr i kontanter när huset sålts och lånet är betalat. Det kan dock vara så att hon menar att ni ska få 250 000kr efter lånet är betalt, i så fall måste hennes sambo betala 350 000kr. ett tredje sätt att tolka testamentet är att din mor skrivit ner vad huset varit värt när hon skrev testamentet och att hon inte tänkte på att värdet kan komma att förändras. Då kan det vara så att hon menat att hennes sambo skulle få köpa huset för det dåvarande eller nuvarande marknadsvärdet. Oavsett ska han betala er och ni (dödsboet) sedan betala lånet.


Kan det uppkomma några andra svårigheter (skatt och laglott)?

Det finns lite andra saker som kan orsaka problem som ni ska vara beredda på. Eftersom att din mor skrivit ett bestämt värde som hennes sambo ska betala kan det vara så att skillnaden mellan vad han betalar och marknadsvärdet ses som arv, Det kan även eventuellt bli viss skatteplikt om din mors andel av huset säljs med vinst.


Sammanfattning

För att sammanfatta kan man säga att hela köpesumma ska gå till dödsboet, som sedan ska betala skulden för huset. Om köpesumman ska vara 250 000kr eller 350 000 blir en tolkning av din mors yttersta vilja, vilket är svårt för mig att avgöra, men från formuleringen verkar det som att köpeskillingen ska vara 250 000kr.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Carl LohmanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”