Hur hanteras gemensam bostad vid upphörande av samboförhållande?

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har separerat. Vi har som målsättning att vår son ska få bo kvar i vår gemensamma bostadsrätt tills han gått ut gymnasiet. Vi bor därför varannan vecka hos honom. Övriga veckor bor hans pappa inneboende i en väns villa, jag har köpt en mindre bostadsrätt. Vad händer när det är dags att dela på vår gemensamma bostad? Har någon av oss övertaganderätt? Kan någon part begära försäljning av lägenheten om vi inte kan komma överens om vem som ska ha den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från din fråga att bostaden tillhör er båda gemensamt och att den inte tillhör en av er genom testamente, arv eller gåva med villkor om att bostaden ska vara enskild egendom.

Din fråga regleras i Sambolagen.

Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om bostaden förvärvats i syfte att användas tillsammans. Detta framgår av 3 § . Till sambors gemensamma bostad räknas bl.a "fast egendom som samborna eller någon av dem äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål." Detta framgår av 5 §.

Det framgår av 16 § att det är den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den vid bodelningen.

När samboförhållandet upphör sker en bodelning som görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Framgår av 8 § . Dock ska en begäran om bodelning framställas senast ett år från det att samboförhållandet upphörde. Utifrån din fråga kan det vara rimligt att anta att längre tid än så passerat. Detta innebär i praktiken att om exempelvis en av er äger bostaden så har den andra sambon efter ett år utan att ha ansökt om bodelning ingen som helst rätt till denna.

I detta fall har ni ett avslutat samboförhållande där ni fortfarande har delat förfogande över den gemensamma bostaden.

Sammanfattningsvis

Med utgångspunkt att det är eran gemensamma bostad som ni båda äger och ni ursprungligen förvärvade denna för att inneha som gemensamt hem och den huvudsakligen använts till detta så skulle bostaden ingå i bodelningen.

Gällande din fråga om övertaganderätt så är utgångspunkten att om ni inte själva kan komma överens om vem bostaden ska tillfalla så kan ni vända er till tingsrätt som då gör en bedömning om vem av er som har störst behov av bostaden. Detta avgörs utifrån exempelvis möjligheten till anskaffning av ny bostad, om en av er har ensam vårdnad om erat barn som har stark anknytning till bostaden och bör bo kvar i denna m.m. Ett alternativ är givetvis att ni säljer lägenheten och delar lika på vinsten, dock då detta räknas som eran gemensamma bostad och ni har lika äganderätt så behövs samtycke från båda parter för försäljning.

Om ett år passerat så är det ingen bodelning som kommer ske utan ni får komma överens om hur ni vill hantera eran bostad.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?