Hur hanteras ett köp till under taxeringsvärde i förhållande till regler om arv?

Hejsan, Vi är 3 döttrar och då vår mor dog fick pappa sitta i orubbat bo. sen fick jag o min syster veta att vår andra syster köpt huset för under taxeringsvärdet samt att hon även fått köpa skogen med utan att vi fick veta något och det priset fick vi ej veta heller. Är det lagligt att dom kan göra så här och om ej vad kan vi andra 2 göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!


Tillämplig lag

Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). 

Sälja egendom under taxeringsvärdet

Det framgår att den ena systern fått köpa egendom under taxeringsvärdet. Att få köpa egendom billigare än vad den är värd kan ses som en gåva och ska behandlas som förskott på arv enligt reglerna i 6 kap. ÄB. Om den ena bröstarvingen fått ett förskott på arv så ska detta räknas av från bröstarvingens arv när den andra föräldern avlider. Detta resulterar i att, när maken dör, så kommer det barnet att få mindre arv i jämförelse med syskonen (6 kap 1§ Ärvdabalken). De andra barnen har med andra ord rätt till kompensation för att det ena barnet redan fått en del av arvet i förskott. 

Om man inte vill att en gåva till sitt barn ska utgöra förskott på arv så behöver man upprätta ett gåvobrev där man anger att så inte ska vara fallet, men detta är inget som framgår skulle vara aktuellt i ert fall. Ett sådant gåvobrev kan dock inte hindra en klandertalan om laglotten kränks, se nedan. 

Vad kan man som arvinge göra för att få sin del av arvet?

Ett barn till den avlidne kallas för bröstarvingar och alla barnen ska ges lika stora delar av den avlidnes tillgångar. En gåva kan klandras av bröstarvingar om de inte kan få ut sin laglott (7 kap. 4§ ÄB). Det är nämligen av central vikt att man aldrig kan göra sina barn helt arvlösa. Låt säga att maken vid sin död efterlämnar två barn och en kvarlåtenskap på 100 000 kr. Det skulle medföra att varje barn får 50 000 kr var. Det är deras arvslott. Även om föräldrarna skriver ett testamente där det ena barnet inte ska få något arv eller ger bort egendom under deras livstid, så kommer barnet alltid ha rätt till hälften av sin arvslott - den så kallade laglotten, det vill säga 25 000 kr (7 kap 1§ Ärvdabalken).

Det som sker i praktiken är att gåvan antingen går åter eller att den arvinge som fått gåvan får ersätta värdet. En klandertalan behöver göras inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, det vill säga när den andra föräldern avlidit i ert fall (7 kap. 4§ st 2 ÄB)


Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Om ni har några fler funderingar är ni välkomna att höra av er till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning